Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO i S-3003E

Izolowanie pomieszczeń gospodarczych to coraz częstszy fenomen. Rolnicy z różnych krajów świata są z czasem coraz bardziej świadomi ogromnych zalet izolacji pod każdym względem. Analizujemy przykład kilku różnych gospodarstw, których pomieszczenia użytkowe zostały odizolowane i odnowione systemem Synthesia Poliuretan Spray S-303 HFO i Poliuretan Spray S-3003E.

20210729_113130

Opis produktów

Poliuretan Spray S-303 HFO jest systemem poliuretanowym z dwóch składników, poliol i izocyjanian, nanoszonym metodą natryskową “in situ” w celu otrzymania sztywnej pianki o zamkniętych komorach do izolacji termicznej. Produkt ten powstał przy użyciu Olefin Wodorofluorowych (HFO), środków spieniających czwartej generacji, co przyczynia się w znikomym stopniu do ocieplenia klimatu, jako że zawiera PET z odzysku oraz produkty ze źródeł odnawialnych. Składnik poliol systemu Poliuretan Spray S-303 HFO produkuje się z 12% PET z odzysku, 10% Produktów ze źródeł odnawialnych.

W przypadku jednego z analizowanych gospodarstw hodowli kur (obraz 1 i 2), całkowita suma PET z odzysku, zastosowanego przy użyciu Poliuretan Spray S-303 HFO równa jest sumie butelek z PET (50cl) z 5.000 butelek PET z odzysku.

Poliuretan Spray S-303 HFO y S-3003E (Granjas) Simple

Poliuretan Spray S-3003E to system sztywnej pianki poliuretanowej z dwóch składników, poliol i izocyjanian o zamkniętych komorach. Jest to system nanoszony metodą natryskową “in situ” w celu ochrony izolacji termicznej, złożony z wody jako środka spieniającego, który z tego względu nie wpływa na ocieplenie klimatu. 

Jak możemy zaobserwować na zdjęciach, sufit jednego z pomieszczeń gospodarczych był bardzo zniszczony w wyniku długiego czasu użytkowania.

 

20210729_121505

Istota izolacji pomieszczeń hodowlanych

Pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się zwierzęta powinny być odizolowane termicznie, żeby proces hodowli przebiegał wydajnie i rentownie. Warto podkreślić wydatki jakie niesie za sobą utrzymanie hali z niewłaściwą izolacją. Należy ocenić te koszty biorąc pod uwagę trzy główne następstwa wydajnej izolacji:

 • Oszczędność energii: w pomieszczeniach gospodarczych wymagana jest minimalna temperatura hodowli (na przykład, w przypadku hodowli kur, powinna ona wynosić ponad 30ºC). Ponieważ kurczęta nie potrafią się jeszcze wystarczająco ogrzać same, ciepło należy im zapewnić za pomocą ogrzewania, aby uzupełnić utratę ciepła przez okna i drzwi. Im gorzej będzie odizolowane pomieszczenie, tym więcej zużycia energii, dlatego zaleca się przeanalizować poziom izolacji, aby obliczyć wydatki na energię.
 • Poprawa jakości środowiska: W nieodpowiednio odizolowanej hali i w czasie zimy, jeśli nie stosuje się ogrzewania do wyrównania utrat ciepła, aby uzyskać zalecaną temperaturę, zazwyczaj redukuje się wentylację do minimum. Taka sytuacja jest wyjątkowo poważna dla niektórych zwierząt, takich jak drób, kiedy niski poziom wentylacji sprzyja wzrostowi wilgoci w powietrzu. Poza tym, wilgotne legowisko generuje większe wydzielanie amoniaku, co powoduje u zwierząt częstsze schorzenia układu oddechowego i metabolicznego.
 • Mniejsze zużycie paszy: W nieodpowiednio odizolowanej hali i w czasie zimy, zwierzęta nie generują wystarczającej ilości ciepła, żeby wyrównać jego straty przez okna i drzwi. Dlatego, jeśli chcemy mieć odpowiednią wentylację i nie wyrównujemy jej ogrzewaniem, trudno nam będzie uzyskać właściwą temperaturę. W konsekwencji zwierzę będzie zjadać więcej paszy, żeby starać się wyrównać potrzeby ciepła organizmu.

kontakt

Korzyści z izolacji pomieszczeń gospodarczych produktami Synthesia Poliuretan Spray S-303 HFO i Poliuretan Spray S-3003E:

 • Zwierzęta (świnie, drób, krowy, itd.) mają większy komfort środowiskowy (zgodnie z Kodeksem ochrony i Dobrostanu Zwierząt – edycja zaktualizowana 9 marca 2022 roku). 
 • Redukcja zużycia energii do konserwacji oraz pożywienia i wody, dzięki czemu koszty tych usług widocznie spadają.
 • Stosowanie naszych produktów pozwala na utrzymywanie tego typu pomieszczeń na obszarach o bardzo ekstremalnych warunkach pogodowych i na obniżenie wydatków na ogrzewanie.
 • Ochrona struktur metalowych przed bezpośrednim kontaktem z substancjami żrącymi pochodzącymi z gnojówki (na przykład: amoniak).
 • Pozwala na bardzo szybkie i efektywne czyszczenie gospodarstw takimi metodami jak woda pod ciśnieniem.
 • Dzięki systemom Synthesia, izolacja jest chroniona przed małymi zwierzętami czy gryzoniami, które mogłyby uszkodzić strukturę, dlatego czas zdatności do użytku się wydłuża.
 • Wzrost produkcji: pomieszczenie gospodarcze odizolowane warstwą 6 cm poliuretanu Synthesia, może osiągnąć wzrost wydajności hodowli świń o 15% lub w niektórych przypadkach więcej, według doświadczenia naszych klientów.

20190621_110116

Przygotowanie i nanoszenie

Powierzchnie powinny być czyste, suche i pozbawione kurzu oraz tłuszczu, aby uzyskać dobrą przyczepność pianki do podłoża. Jeśli jest ono z metalu, powinno dodatkowo być pozbawione rdzy. W sprzyjających warunkach, pianki Poliuretan Spray charakteryzują się dobrą przyczepnością do większości materiałów używanych w budownictwie. 

Temperatura węży zalecana dla obu produktów wynosi od 30 do 50ºC, w zależności od warunków środowiska. 

Minimalna zalecana temperatura podłoża podczas natryskiwania wynosi 5ºC.

Nanoszenie Poliuretan Spray S-303 HFO:

System Poliuretan Spray S-303 HFO pełni funkcję izolacyjną i stosuje się go metodą natryskową sprzętem pod wysokim ciśnieniem wyposażonym w ogrzewanie, o proporcji mieszania 1:1 objętościowo. Główne zastosowanie znajduje w izolacji termicznej elewacji zewnętrznych oraz dachów od wewnątrz. Jego gęstość stosowana wynosi 35-45 g/l.

Grubość warstwy jest doskonale kontrolowana i można ją modyfikować zmieniając prędkość nanoszenia i/lub komorę mieszaniny w pistolecie. Grubość ta powinna wynosić od 10 do 20 mm.

Należy wziąć pod uwagę, że wydajność pianki jest tym wyższa im niższa jest liczba warstw dla jednakowej grubości. Mimo tego, nie zaleca się nanoszenia grubości przekraczających 20 mm w celu uniknięcia powstawania pęcherzyków, problemów związanych z wysoką egzotermią reakcji i zachowania właściwości pianki.

Poliuretan Spray S-303 HFO y S-3003E (Granjas) Simple

Nanoszenie produktu Poliuretan Spray S-3003E:

System Poliuretan Spray S-3003E pełni funkcję ochronną i nanosi się metodą natryskową sprzętem pod wysokim ciśnieniem, wyposażonym w ogrzewanie, o proporcji mieszania 1:1 objętościowo.

Stosuje się go przede wszystkim w dekoracji, wykończeniach, izolacji o wysokiej gęstości i ochronie pianek.

Grubość zalecana przy każdej aplikacji w celu uzyskania dobrej wydajności pianki wynosi 5-10 mm.

Efekt końcowy

Nanoszenie przy pomocy Sprayu pozwala na pokrycie miejsc o nieregularnej powierzchni lub skomplikowanych kształtach, tworząc jednolitą powłokę oraz nadając izolacji termicznej i akustycznej całej strukturze, jak również chroniąc przed zniszczeniem, przeciekami i wilgocią. 

Aby otrzymać informację o pozostałych rozwiązaniach konstrukcyjnych, prosimy skontaktować się z handlowym działem technicznym, który dopasuje odpowiednie rozwiązanie do potrzeb każdej budowy.

 

20190621_114046

kontakt

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

 • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU