Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Izolacja termiczno-akustyczna domów jednorodzinnych systemem Poliuretan Spray S-303 HFO firmy Synthesia Technology, systemem natryskowym opracowanym z wykorzystaniem Hydrofluoro-Olefin (HFO), środka spieniającego IV generacji, obniżającego współczynnik globalnego ocieplenia oraz  emisji CO2. Ponadto system Poliuretan Spray S-303 HFO jest wytwarzany z recyklingowanego PET oraz produktów pochodzenia odnawialnego.

Opis projektów

Nasz klient, Aislamientos Leovigildo Roca SLU, od ponad 30 lat zajmuje się izolacją i uszczelnianiem za pomocą poliuretanu w sektorze budowlanym na obszarze Levante i Wysp Balearów. W tym przypadku, firmie zlecono wykonanie izolacji dwóch domów jednorodzinnych na obszarze Cambrils (Tarragona). 

Do ochrony oraz izolacji termiczno-akustycznej wybrano dla obu domów system Synthesia Technology Poliuretan Spray S-303 HFO

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Opis produktu

Poliuretan Spray S-303 HFO to dwuskładnikowy system poliuretanowy, z poliolu i izocyjanianu, nanoszony metodą natryskową “in situ” w celu otrzymania sztywnej pianki o zamkniętych komorach do izolacji termicznej. 

System Poliuretan Spray S-303 HFO został stworzony przy użyciu Hydrofluorowancyh olefin (HFO), środka spieniającego czwartej generacji, co przyczynia się do bardzo niskiego wskaźnika potencjału globalnego ocieplenia oraz redukcji emisji CO2

Synthesia Technology stosujemy PET z utylizacji plastikowych butelek do produkcji polioli, kluczowych surowców używanych do tworzenia wysoko wydajnej izolacji. Dowodzimy tego, że możliwe jest odpowiedzialne wykorzystywanie odpadów plastikowych, przekształcając je w nowy produkt, który pomaga zredukować zużycie energii oraz emisje CO2, z czego wszyscy odnosimy korzyść. Propaguje się w ten sposób rozwój gospodarki odnawialnej i zrównoważonej. Produkt Poliuretan Spray S 303 HFO produkuje się dokładnie z: 

 

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integral Rehabilitation Urban building roof

23% PET z recyklingu 

17% Produktów pochodzących z utylizacji 

Równoważnik 54 butelek* PET na m2 nanoszonej pianki **

* Biorąc pod uwagę masę 8,6 g na każdą butelkę PET 
** Biorąc pod uwagę grubość 10 cm oraz gęstość nanoszenia równą 40 kg/m3

 

Poliuretan Spray S-303 HFO to produkt z oznaką CE (CPR-2016-303HFO-4) oraz wieloma certyfikatami jakości, takimi jak Markę N (020/003892 i 020/003894), Keymark (020/003902 i 020/003903), BBA (22/6098) oraz NSAI (19/0414). 

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Nanoszenie Poliuretan Spray S-303 HFO

System Poliuretan Spray S-303 HFO ma funkcję izolacyjną i nanosi się metodą natryskową w stosunku mieszania 1:1 objętościowo za pomocą sprzętu pod wysokim ciśnieniem wyposażonego w ogrzewanie. Wśród jego głównych zastosowań występuje izolacja termiczna elewacji zewnętrznych, a od strony wewnętrznej budynku, jego ścian i sufitów. Jego gęstość nanoszenia wynosi 35-45 g/l. 

Grubość warstwy można idealnie kontrolować i modyfikować prędkość nanoszenia oraz/lub komorę mieszania pistoletu. Grubość ta powinna wynosić od 10 do 20 mm. 

Należy brać pod uwagę, że wydajność pianki jest tym większa im mniej warstw przy tej samej grubości. Mimo wszystko, nie zaleca się stosowania grubości powyżej 20 mm, aby uniknąć powstawania pęcherzyków, problemów wynikających z podwyższonej egzotermii reakcji oraz utrzymać właściwości pianki. 

 

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFOCase Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

 

Korzyści z aplikacji

  • Całkowita eliminacja mostków cieplnych. Izolacja nie posiada połączeń ani szpar, jest jednolita. 
  • Dobra przyczepność do podłoża. Nie wymaga użycia klejów do instalacji. 
  • Możliwość izolacji oraz hydroizolacji w jednym procesie. Cecha ta wynika z jednej strony ze struktury o zamkniętych komorach i nieprzepuszczalności wody, a z drugiej strony, z ciągłego sposobu nanoszenia, który nie dopuszcza do powstawania połączeń. 
  • Mobilność. Możliwość szybkiego przemieszczania się na każde miejsce budowy bez konieczności przewożenia czy składowania produktów o dużych rozmiarach, jak w przypadku innych materiałów izolacyjnych. 
  • Uszczelnianie szpar amortyzujące przenoszenie dźwięku. Większa powierzchnia użytkowa w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi. 

Aislamiento Casas Unifamiliares Poliuretan Spray S-303 HFO

 

Warunki aplikacji

W celu rozpoczęcia nanoszenia produktu Poliuretan Spray S-303 HFO, powierzchnie muszą być suche, czyste i pozbawione kurzu oraz tłuszczu, aby uzyskać właściwą przyczepność pianki do podłoża. Poza tym, jeśli powierzchnia jest metalowa, powinno się usunąć rdzę. Dla zapewnienia dobrej przyczepności do metali, zaleca się użycie odpowieniego podkładu oraz aplikację minimalnej gęstości wynoszącej 38 Kg/m³. 

Wydajność pianki zależy od wielu czynników, takich jak: 

  • Warunki atmosferyczne: temperatura i wilgotność powietrza oraz podłoża, jak i inne czynniki pogodowe (wiatr, itd.).
  • Konfiguracja sprzętu, odpowiedni stosunek objętości.
  • Rodzaj aplikacji: pionowa, pozioma, sufity.
  • Sposób aplikacji: grubość warstw, stosowanie lakieru. 
Specjaliści nanoszący piankę powinni być wyposażeni we wszystkie środki ochrony osobistej podczas pracy z produktem. Dodatkowo, możliwa jest konieczność dodatkowej wentylacji, aby uniknąć kumulowania się gazów w trakcie procesu aplikacji, które mogłyby przedostać się do innych obszarów zamieszkałych budynku. Zaleca się odczekać 24 godziny do powtórnego używania budynku. 

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

 

Efekt końcowy

Nanoszenie sposobem natryskowym pozwala na pokrycie powierzchni nieregularnych lub o skomplikowanych kształtach, tworząc jednorodną powłokę o wybranym kolorze i chroniąc całą strukturę przed przeciekami i zawilgoceniami, co wydłuża jej okres zdatności do użytku. 

W tym konkretnym przypadku, nasz produkt Poliuretan Spray S-303 HFO naniesiono zarówno na ściany jak i sufity domów, aby uzyskać idealną izolację akustyczną i termiczną. 

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

Case Study: Poliuretan Spray S-303 HFO

 

Aby poznać inne rozwiązania konstrukcyjne, prosimy skontaktować się z technicznym działem sprzedaży, który dopasuje odpowiednie rozwiązanie do każdego rodzaju budowy. 

kontakt

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU