Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO and Urespray P-500

Integralna renowacja pokrycia dachowego budynku miejskiego za pomocą systemów Synthesia Poliuretan Spray S-403 HFO i Urespray P-500.

Projekt Renowacji

Pod koniec roku 2020, właściciele budynku postanowili wykonać integralną renowację jego pokrycia dachowego z powodu problemów z zawilgoceniem oraz znikomej izolacji termicznej. W tamtym momencie pokrycie dachowe składało się z papy w złym stanie, którą zdjęto, ponieważ nie spełniała prawidłowo funkcji hydroizolacyjnej.

Jako system ochrony przed przeciekami oraz uszczelnienie struktury wybrano kombinację Synthesia Technology Poliuretan Spray S-403 HFO + Urespray P-500 (polimocznik), aby w ten sposób uzyskać dodatkową izolację.

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

Opis produktów

Poliuretan Spray S-403 HFO jest systemem poliuretanowym z dwóch składników, poliolu i izocyjanianu, które dają w wyniku sztywne pianki o zamkniętych komorach nanoszone metodą natryskową “in situ” do izolacji termicznej.

System Poliuretan Spray S-403 HFO stworzono przy użyciu czwartej generacji środków spieniających, które sprawiają, że współczynnik potencjału globalnego ocieplenia jest bardzo niski oraz następuje znaczna redukcja emisji CO2.

Synthesia  Technology  używa  PET  z  recyklingu  plastikowych  butelek  do  produkcji polioli,   kluczowego   surowca   stosowanego   do   produkcji   izolacji   o   wysokiej skuteczności. Dowodzimy tego, że możliwe jest użycie plastiku w sposób odpowiedzialny, utylizując go do powstania nowego produktu, który pomaga zredukować zużycie energii oraz emisje CO2 z korzyścią dla wszystkich. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej i zrównoważonej. Konkretnie, składnik Poliuretan Spray S-403 HFO produkuje się z:

 

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego10% PET z recyklingu

8% Produktów pochodzących z utylizacji

Równoważnik 31 butelek* PET na m² nanoszonej pianki**

* Mając na względzie masę 8,6 g na butelkę PET

** Mając na względzie grubość 10 cm i gęstość aplikacji równą 48 kg/m3

Nueva llamada a la acción

Z drugiej strony, Urespray P-500 to system z elastomeru polimocznikowego stworzonego w wyniku reakcji  dwóch składników płynnych (poliol i  izocyjanian) o szybkim schnięciu w temperaturze pokojowej nanoszony przez spryskiwanie mechaniczne.

Oba te produkty są certyfikowane. Urespray P-500 posiada ETA (Europejską Aprobatę Techniczną), a Poliuretan Spray S-403 HFO posiada znak CE, markę N i certyfikat Keymark.

 

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

Aplikacja Poliuretan Spray S-403 HFO

System Poliuretan Spray S-403 nanosi się metodą natryskową za pomocą urządzeń pod wysokim ciśnieniem, posiadających ogrzewanie, o proporcjach mieszania 1:1 objętościowo.  Jego  głównym  zastosowaniem  jest  izolacja  termiczna  przegrody zewnętrznej budynków, mieszkań (ścian), hal przemysłowych, pomieszczeń gospodarczych, ścian fundamentowych, itd, a gęstość jego aplikacji wynosi 43-53 g/l.

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

Zalety aplikacji

 • Całkowita eliminacja mostków cieplnych. Izolacja  nie  posiada  połączeń  ani  szpar, ponieważ  jest  to  izolacja  ciągła.  Dobra przyczepność do podłoża. Nie wymaga stosowania klejów przy instalacji.
 • Możliwość izolacji oraz hydroizolacji w jednym procesie. Właściwość ta wynika z jednej strony, ze struktury o zamkniętych komorach oraz nieprzepuszczalności wody, a z drugiej strony, ze sposobu aplikacji  ciągłej,  która  pozwala  uniknąć występowania połączeń.
 • Mobilność. Możliwość szybkiego przemieszczania się na jakąkolwiek budowę bez konieczności transportu czy przechowywania produktów o dużych rozmiarach, jak zdarza się to w przypadku innych materiałów izolacyjnych.
 • Uszczelnianie szczelin amortyzując przepływ dźwięków.
 • Powiększenie powierzchni użytkowej w porównaniu do innych materiałów izolacyjnych.

Aplikacja polimocznik Urespray P-500

Produkt  nanosi  się po  wcześniejszej  aplikacji  produktu  Poliuretan  Spray  S-403  HFO. Praktyczną  metodą  aplikacji  jest  użycie  urządzeń  do  natryskiwania  na  gorąco,  o następujących właściwościach:

 • Ciśnienie składników: 150-200 bar
 • Temperatura podgrzewaczy wstępnych: 70-80ºC
 • Temperatura węży: 70-80ºC

W środowiskach zimnych zaleca się regulację temperatury podgrzewaczy składników, aby wyrównać ciśnienia i zapewnić dobre zmieszanie się. Zaleca się nanoszenie w dwóch lub trzech warstwach, aby uzyskać optymalną grubość (mniej więcej 2mm.). Istnieje możliwość pigmentacji Urespray P-500 na różne kolory.

 

Nueva llamada a la acción

 

Warunki aplikacji

Pierwszym naniesionym produktem był Poliuretan Spray S-403 HFO. Kawitacja pomp może doprowadzić do dekompensacji proporcji mieszania poliolu/izocyjanianu, a co za tym idzie, do powstawania pianki o słabej jakości. Aby uniknąć tego zjawiska, producenci maszyn zalecają używanie pomp z oddzielnym silnikiem na powietrze.

Powierzchnie powinny być czyste, suche i pozbawione kurzu oraz tłuszczu, aby uzyskać dobrą przyczepność pianki do podłoża. Poza tym, jeśli podłoże jest metalowe, powinno być wolne od rdzy. W celu zapewnienia dobrej przyczepności do powierzchni metalowych, zaleca się zastosowanie odpowiedniej bazy.

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

 

Wydajność pianki jest uwarunkowana wieloma czynnikami, takimi jak:

 • Warunki atmosferyczne: temperatura i wilgotność powietrza oraz podłoża, jak i inne czynniki środowiskowe, (wiatr itp.).
 • Ustawienie przyrządów, odpowiednie proporcje.
 • Rodzaj aplikacji: pionowa, pozioma, sufity.
 • Sposób aplikacji: grubość warstw, naniesienie lakieru.

Następnie zaaplikowano warstwę polimocznika, w tym przypadku przy użyciu naszego produktu Urespray P-500. Praktyczną metodą nanoszenia jest użycie urządzeń natryskujących na gorąco.

 

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

Efekt końcowy

Aplikacja metodą natryskową pozwala na pokrycie miejsc o nieregularnej powierzchni lub o skomplikowanych kształtach, tworząc jednorodną powłokę w zamierzonym kolorze oraz nadając ochrony przed przeciekami i zawilgoceniem całej strukturze. W ten sposób wydłuża się jej okres zdatności do użycia.

W  tym  konkretnym  przypadku,  aby  prawidłowo  ukończyć  aplikację  i  renowację,

wykonano następujące kroki:

 1. Ujednolicenie i uszczelnienie powierzchni naszym produktem Poliuretan Spray S- 403 HFO.
 2. Aplikacja Polimocznika przy pomocy produktu Urespray P-500.

Spośród  szerokiej  gamy  możliwych  wykończeń,  dla  tego  projektu  renowacyjnego wybrano pokrycie polimocznika dachówkami i w taki sposób zakończono prace.

 

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

Case Study: Poliuretan Spray S-403 HFO. Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby poznać inne rozwiązania konstrukcyjne, prosimy skontaktować się z technicznym działem sprzedaży, który dopasuje odpowiednie rozwiązanie do każdego rodzaju budowy.kontakt

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

 • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU