Gama BIO-HOOPOL: Zobowiązanie marki Synthesia ze zrównoważonym rozwojem

Wzrost cen ropy naftowej w ostatnich latach oraz restrykcje co do emisji do atmosfery i odpowiedzialna administracja odpadami, wzbudzają coraz większe ogólne zainteresowanie materiałami zrównoważonymi.

Gama BIO-HOOPOL: Zobowiązanie marki Synthesia ze zrównoważonym rozwojem

Czym jest rozwój zrównoważony?

Rozwój zrównoważony opisuje, w jaki sposób systemy biologiczne są stale produktywne, mimo upływu czasu. W sektorze przemysłu chemicznego, rozumie się go jako pozyskiwanie surowców, które nie zużywają zasobów kopalnych (ropy naftowej, gazu ziemnego, metali, itd.), i które jednocześnie generują produkty tak, że utrzymuje się trwała równowaga gospodarcza, środowiskowa i społeczna.


Istnieją różne strategie czy koncepcje do utrzymania tej równowagi:

  • Źródła odnawialne (lub na bazie biologicznej): Produkcja materiału (surowca, biopolimeru, itd.) z surowców, które odnawiają się w tempie jednakowym lub wyższym niż ich zużywanie, najlepiej uzyskiwanych w procesie o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, to znaczy: przy użyciu energii odnawialnej, itd.
  • Biodegradowalne: Produkty, który na końcu okresu zdatności do użytku nie generują odpadów i mogą być ponownie wprowadzone w obieg środowiska, dlatego materiał (surowiec, polimer, itd.) rozkłada się na składniki pierwotne (najlepiej CO2 dla zawartości węgla) w konkretnych warunkach temperatury i wilgotności.
  • Zdolność do Recyclingu: Ponowne wprowadzenie do łańcucha wartości, zarówno w tym samym procesie czy produkcie, jak i w innych, redukując w ten sposób zapotrzebowanie na nowe zasoby.

Nueva llamada a la acción

Gama BIO-HOOPOL marki Synthesia Technology

Synthesia Technology jako część grupy Kingspan i w ramach programu Planet Passionate, stawia sobie cele bazujące na 4 sferach (Węgiel, Cykliczność, Energia i Woda) do roku 2030, aby poprawić sytuację efektu cieplarnianego, gdzie użycie materiałów z odzysku oraz odnawialnych będzie mieć kluczowe znaczenie.

Synthesia Technology utylizuje w dużej mierze opakowania PET pod koniec okresu ich zdatności do użycia, żeby produkować z nich surowce do trwałych pianek izolujących termicznie, nie dopuszczając do tego, by odpady zostały spalone lub wylądowały na łonie natury. Poza tym, Synthesia używa różnorodnych surowców odnawialnych pochodzących z biomasy.

Prawidłowe opracowanie surowców na bazie biologicznej pozwoliło firmie Synthesia Technology na rozwój szerokiej gamy produktów pod nazwą BIO-HOOPOL, które zawierają aż do 100% składników na bazie biologicznej i są wskazane, żeby zastępować tradycyjne poliestry na bazie paliw kopalnych do zastosowań CASE (Pokrycia, Materiały Klejące, Uszczelniacze i Elastomery). Można to osiągnąć bez uszczerbku na wydajności, przykładem są poliestry na bazie kwasu bursztynowego o pochodzeniu biologicznym, który nadaje bardzo interesujących właściwości, jak na przykład wysoka temperatura topnienia. Poliestry BIO-HOOPOL mogą być używane do różnorodnych zastosowań końcowych, takich jak:

  • Materiały klejące 1K (schnące w warunkach wilgoci), 2K, na bazie rozpuszczalnika lub w 100% stałe. Poza tym, Synthesia Technology stworzyła szeroką gamę produktów do materiałów klejących RHM (odczynniki topliwe) w celu pokrycia potrzeb rynkowych do różnorodnych zastosowań końcowych, jak meble, samochody, montaż, tekstylia, podeszwy butów, budownictwo, itd.
  • Pokrycia wodorozcieńczalnych środków do nawierzchni, drewna, plastików, metali, tekstyliów, skóry, itd.
  • Elastomery do butów lub pianki mikrokomórkowe do podeszew butów, wkładek, specjalnych pianek (na przykład: wygłuszanie, głośniki, artykuły sportowe, itd.), części konstrukcyjne i uszczelnienia, koła, kable.
  • Uszczelniacze budowlane i pianki 1K (OCF).

Gama BIO-HOOPOL: Zobowiązanie marki Synthesia ze zrównoważonym rozwojem

Synthesia Technology stale wprowadza nowe produkty BIO-HOOPOL bazujące na surowcach odnawialnych, zarówno krystalicznych jak i amorficznych, aby zrównoważony rozwój zastosowany w produktach dotarł do końcowego odbiorcy.

Użycie surowców z odzysku oraz odnawialnych znacznie zredukuje ślad węglowy produktu w rękach klienta. W tym sensie, Synthesia Technology wprowadza zdolność generowania danych na temat śladu węglowego swoich produktów BIO-HOOPOL przy użyciu metodologii LCA (Life Cycle Assessment).

CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU