Zalety ciągłej izolacji

Ciągła izolacja polega na nałożeniu materiału pełniącego funkcję izolacyjną w taki sposób, żeby nie wystąpiły szpary ani infiltracje w przegrodzie zewnętrznej budynku. Taka praktyka zapewnia szczelność budynku, w związku z czym staje się on bardziej zdrowotny i wydajny.

Zalety ciągłej izolacji

 

Blisko 50% strat energii w budynkach spowodowane jest infiltracją powietrza przez poddasza, ściany, piwnice oraz puste przestrzenie. Z tego powodu jednym z głównych wymogów budynków bezemisyjnych czy domów pasywnych jest nieprzepuszczalność powietrza w celu ograniczenia strat energii poprzez przegrodę zewnętrzną.

Nieprzepuszczalność tę uzyskuje się dzięki ciągłej izolacji, która nie dopuszcza przedostawania się powietrza. 

Systemy poliuretanowe izolują przegrodę zewnętrzną budynku unikając wydostawania się powietrza z wewnątrz oraz dostawania się do środka pomieszczeń powietrza z zewnątrz.

 

Skontaktuj sie z nami!

 

Wydajność cieplna i ciągłość materiałów izolacyjnych

Czynnik „R" oznacza opór na przepływ ciepła. Ten wskaźnik jest badany w laboratoriach oraz podkreślany w zaleceniach dotyczących materiałów i systemów izolacyjnych w budownictwie oraz przy innych zastosowaniach, takich jak przemysłowe.

W rzeczywistości dobry materiał izolujący nie zależy jedynie od tego czynnika, ale także od sposobu końcowego ułożenia. Wydajność energetyczna budynku może ucierpieć jeśli mimo dobrego zachowania termicznego materiału izolacyjnego, nie zachowuje on ciągłości pozwalając na wycieki energii.

Zalety ciągłej izolacji

 

Izolacja nieciągła a izolacja ciągła

Materiały, które nie oferują ciągłej izolacji termicznej wymagają stosowania elementów pomocniczych do pokrycia złącz, szpar i przestrzeni powodujących niepożądane infiltracje powietrza.

Wspomniana technika sprawia, że wzrasta koszt instalacji oraz utrzymania, a zagwarantowanie nieprzepuszczalności jest trudniejsze do osiągnięcia. Niekontrolowane wycieki energii są zazwyczaj pierwszą przyczyną braku wydajności energetycznej w nowym budownictwie.

Niewłaściwe uszczelnienie w miejscach złącz może spowodować utratę właściwości przewodnictwa, konwekcji i promieniowania ciepła z uwagi na niepożądane przepływy powietrza.

Ciągła izolacja nie dopuszcza takiego ryzyka. Poza oszczędnością finansową, izolacja ciągła poprawia zdrowotność wewnętrzną budynku. Stosowanie ciągłej izolacji, jaką zapewniają systemy poliuretanowe, obniża ryzyko kondensacji, co nie dopuszcza do powstawania pleśni.

 

POBIERZ. Najważniejsze aspekty do wzięcia pod uwagę przy wyborze izolacji dla budynku

 

Izolacja ciągła i jej funkcja strukturalna

Systemy ciągłe mają też inną zaletę – funkcję strukturalną.

Systemy poliuretanowe mają zdolność do zachowania się jednolicie z elementem konstrukcyjnym, na którym zostają ułożone. 

Jednym z przykładów jest rehabilitacja pokrycia dachowego za pomocą systemów poliuretanowych. Przy użyciu poliuretanu do izolacji pokrycia dachowego podczas remontu rozwiązujemy istniejące problemy, takie jak niewłaściwie rozłożone obciążenia lub utrata właściwości mechanicznych elementów pomocniczych pokryć dachowych, jak na przykład gwoździe.

Czy poliuretan jest najlepszym rozwiązaniem dla izolacji ciągłej? 

Zawartość zamkniętych komór aż do 90 % powoduje, że poliuretan projektowany wyróżnia się na tle innych materiałów jeśli chodzi o wzmocnienie struktury, poprawienie żywotności i kosztów cyklu zdatności do użytku budynków

 Zalety ciągłej izolacji

Z drugiej strony, poliuretan wstrzykiwany jest również optymalnym rozwiązaniem w izolacji komór powietrza wewnątrz już wzniesionych murów i zapewnieniu ciągłości systemu

Można wprowadzić go w postaci ciekłej, która rozprzestrzenia się tworząc piankę poliuretanową będącą optymalną sztywną izolacją o zamkniętych komorach. Jest idealnie kompaktowy i dopasowany do powierzchni graniczących, którymi w tym przypadku są ściany wewnętrzne obu części muru.

Izolowanie już istniejącego budynku od wewnątrz redukuje jego powierzchnię użytkową i nie jest rozwiązaniem dla mostków cieplnych w przypadku stropów i złącz konstrukcyjnych. Przy izolowaniu z zewnątrz, mimo, że można uzyskać lepszą ciągłość, istnieją wrażliwe punkty, w których powstają niepożądane nieciągłości.

Mimo tego, izolując budynek poprzez wstrzykiwanie poliuretanu w komorę powietrza, uzyskujemy jednolitość i ciągłość zapewniając optymalną izolację. Materiał ten dopasowuje się całkowicie do istniejącej komory powietrza a poza tym, dzięki swojej początkowej rozszerzającej się formie, likwiduje infiltracje powodujące utratę komfortu wewnątrz pomieszczeń.

 

Ciągłość systemów poliuretanowych

Jak wspomniano wcześniej, systemy poliuretanowe prezentują się jako bardzo wydajne rozwiązanie do ciągłej izolacji przegrody zewnętrznej budynków nie dopuszczając do niepożądanych infiltracji powietrza.

Konkretnie, za pomocą poliuretanu projektowanego uzyskujemy ciągłość izolacji, która charakteryzuje się optymalnym zachowaniem w stosunku do niekorzystnych warunków meteorologicznych.

Bardzo ważnym aspektem do wzięcia pod uwagę jest prawidłowe ułożenie poliuretanu, tak by nie powstawały nieciągłości, które mogą poważnie wpłynąć na utraty energii z ogrzewania i chłodzenia. Z tego względu, podczas całego procesu nakładania tego materiału izolacyjnego, należy postępować według wskazanej kolejności.

Według ogólnej zasady, nie należy przerywać ciągłości projekcji już nałożonej pianki poliuretanowej, ponieważ poza utratą izolacji, może zostać przerwana szczelność systemu z możliwością przyszłych infiltracji. Z tego względu, wszystkie operacje wymagające pracy na głównej ścianie powinny zostać przeprowadzone wcześniej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule Niedogodności nieciągłości poliuretanu

 

Chcesz się dowiedzieć jakie aspekty należy brać pod uwagę przy wyborze izolacji do budynku? Pobierz teraz checklist lub skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółowe informacje o systemach poliuretanowych firmy Synthesia Internacional

POBIERZ. Najważniejsze aspekty do wzięcia pod uwagę przy wyborze izolacji dla budynku

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

    Pobierz katalog
    Nueva llamada a la acción

    ZAPISZ SIĘ DO BLOGU