Pianka do konsolidacji gruntów

Prawidłowa konsolidacja gruntów jest kluczowa do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa struktur, dróg, linii kolejowych, itd... Aby to osiągnąć, jednym z najbardziej wydajnych systemów jest zastosowanie wstrzykiwanej pianki poliuretanowej, dzięki której tereny niestabilne przekształcają się w solidne grunty.

Pianka do konsolidacji gruntów

 

Mowa na przykład o SynthePUR D-7500-A-60, poliolu specjalnie zaprojektowanym do konsolidacji gruntów przez wstrzykiwanie, kiedy w zalecanych warunkach przetwarzania wchodzi w reakcję z izocyjanianem MDI polimerowym, jak Isocianato H czy Isocianato H-25C, tworząc sztywną piankę poliuretanową.

 

Jak nanosi się piankę poliuretanową do konsolidacji gruntów

Wstrzykiwanie pianki poliuretanowej do konsolidacji gruntów to proces prowadzony zazwyczaj dla ulepszenia stabilności i właściwości gruntów zabudowanych. 

Po wcześniejszej ocenie właściwości terenu oraz zdiagnozowaniu potrzebnego rozwiązania budowlanego, ustala się konieczną ilość produktu i przystępuje się do wyczyszczenia oraz przygotowania miejsca pracy, eliminując gruz i możliwe przeszkody mogące wpłynąć na aplikację pianki. 

Po wykonaniu tych czynności, wierci się szpary w nawierzchni, poprzez którą zostanie wstrzyknięta pianka poliuretanowa, która rozprzestrzeni się i stężeje wypełniając puste przestrzenie i wzmacniając w ten sposób podłoże. Pianka wypełnia istniejące szczeliny i szpary nadając podłożu wytrzymałości. Po jej wyschnięciu zaleca się sprawdzić czy osiągnięto stabilność i oczekiwaną poprawę gruntu.

 

Pianka do konsolidacji gruntów

 

Korzyści ze stosowania

Aplikacja systemu SynthePUR D-7500-A-60/ Isocianato H lub Isocianato H-25C pozwala na konsolidację gruntu, eliminację nierówności, osadzenie nawierzchni oraz podniesienie już osadzonych obszarów bez konieczności przerywania pracy. Wszystko to skutkuje mniejszymi wibracjami przenoszonymi przez ziemię na pojazdy czy maszyny. Poza tym, zaleca się ich stosowanie do wypoziomowania płyt, unikając w ten sposób konieczności ich wymiany.

 

Inne zastosowania pianki poliuretanowej w budownictwie

Pianka poliuretanowa to bardzo uniwersalny materiał, często używany w budownictwie. Wśród jego najczęstszych zastosowań znajduje się izolacja termiczna i akustyczna ścian, sufitów i podłóg, co poprawia wydajność energetyczną budynków. Pianka znana jest również ze swojej zdolności do uszczelniania oraz wypełniania szpar i pęknięć, przeciwdziałając w ten sposób przeciekom, dlatego jej stosowanie do celów hydroizolacyjnych jest bardzo częste. Poza tym, obecna jest w klejach uszczelniających do materiałów budowlanych i elementów strukturalnych oraz do produkcji paneli sandwich PIR/PUR.

 

CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU