Wszystko co musisz wiedzieć na temat poliuretanu

Aktualne przepisy ustanawiają minimalne wymagania do spełnienia w budynku, zarówno jeśli chodzi o nowe budownictwo, jak i budynki odnawiane. Określone są parametry wytrzymałości termicznej dla przegrody zewnętrznej, co zobowiązuje do stosowania produktów izolujących o wysokiej wydajności. Wymagana grubość każdego materiału potrzebna do zapewnienia minimalnej izolacji zależeć będzie od umiejscowienia budynku mieszkalnego, mostków cieplnych, przepuszczalności szczelin, oraz innych właściwości obudowy.

Systemy poliuretanowe do użycia w budownictwie otrzymywane są w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy di izocyjanianem a poliolem, które w zależności od kombinacji z innymi substancjami i/lub materiałami, nabierają bardzo cennych oraz uniwersalnych właściwości ze względu na dużą wytrzymałość, giętkość, sztywność czy izolację.

Konkretnie, ze względu na jego właściwości izolujące o wysokiej wydajności, jest jednym z materiałów dostępnych na rynku, który oferuje najlepszą wytrzymałość termiczną przy minimalnym zwiększeniu grubości. Z tego powodu, jakie by nie było ich zastosowanie, systemy poliuretanowe są coraz częściej używane w budownictwie.

poliuretano-proyectado

Właściwości poliuretanu

Optymalna grubość zgodnie z zapotrzebowaniem izolacyjnym

Określenie zapotrzebowania budynku na izolację jest podstawą do ulepszenia jego wydajności energetycznej oraz do osiągnięcia bardziej inteligentnego użytkowania energii w budynkach. Z tego względu, projektowanie przegrody zewnętrznej z optymalną grubością izolacji jest najlepszą strategią w celu osiągnięcia najwyższej wydajności przy najniższych kosztach.

Optymalne grubości poliuretanu mogą się różnić w zależności od strefy geograficznej, w której znajduje się budynek,.

Kontrola jakości

Jakość poliuretanu projektowanego i wstrzykiwanego jest uregulowana przez Normy Europejskie UNE-EN 14315 i UNE-EN 14318, obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 1 listopada 2014. Określają one zarówno właściwości systemów przed instalacją jak i już nałożonej pianki

Przyczepność

Poliuretan projektowany charakteryzuje się wspaniałą przyczepnością do powierzchni spójnych, czystych i suchych oraz ogólnie do wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Nie należy zapominać, że pianka poliuretanowa została odkryta podczas badań nad klejem.

Można zwiększyć przyczepność innych materiałów do poliuretanu według potrzeby zarówno mechanicznie, skrobiąc powierzchnię, jak chemicznie, poprzez zastosowanie środka gruntującego.

Przewodnictwo cieplne

Systemy poliuretanowe to jeden z materiałów na rynku, które zapewniają najlepszą izolację termiczną przy minimalnej grubości. Jest to możliwe dzięki niskiemu przewodnictwu cieplnemu poliuretanu. Mimo, że różnice poziomów przewodnictwa cieplnego między polistyrenem (ekstrudowanym i spienionym), wełną mineralną oraz systemami z poliuretanu są dziesiętne, przy zastosowaniu tych materiałów na budowie, mogą one oznaczać różnicę 3-4 cm grubości przy osiągnięciu jednakowej wydajności energetycznej przegrody zewnętrznej.

adherencia del poliuretano

Stosowanie poliuretanu

Odbiór na budowie

Kontrola odbioru na budowie ma na celu sprawdzenie czy właściwości techniczne dostarczonego materiału spełniają wymagania projektu. Kontrola ta jest realizowana na trzech poziomach: kontrola dokumentacji, kontrola odbioru przez odznaki jakości oraz kontrola odbioru za pomocą testów.

Poza tym, od listopada 2014 istnieje obowiązek przedstawienia Oznaczenia CE oraz Deklaracji Właściwości systemów poliuretanowych:

  • Oznaczenie CE: Oznaczenie produktu zawierające logo CE, kod oznaczenia i podstawowe właściwości techniczne. W związku z naturą systemów poliuretanowych (składniki płynne), produkty oznacza się zazwyczaj etykietą przyklejoną do opakowania.
  • Deklaracja Właściwości: Podpisany dokument, który zawiera kod identyfikacyjny produktu, jego przewidziane użycie oraz zdeklarowane właściwości.

Warunki klimatyczne

Sztywna pianka poliuretanowa zastosowana miejscowo przez projekcję ma doskonałą odporność na czynniki środowiskowe (woda, skrajne temperatury, wiatr...). Jest jedynie podatna na przedłużoną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, na przykład z bezpośredniego światła słonecznego.

Proporcje mieszanki składników

Każdy system poliuretanowy specjalnie przeznaczony do projekcji lub wstrzykiwania na różne powierzchnie lub formy, ma proporcje zdefiniowane w swojej dokumentacji technicznej.

Dochodzimy do wniosku, że bazowa mieszanka poliuretanu ma najczęściej te same proporcje dwóch składników. Jeśli chcemy otrzymać dodatkowe właściwości, takie jak konkretny kolor, możemy dodać do procesu tworzenia pianki potrzebne składniki, zgodnie z zaleceniami producenta.

Optymalna grubość, warunki stosowania

Wysoka zdolność izolacyjna poliuretanu nie jest osiągalna w budownictwie za pomocą żadnego innego powszechnie stosowanego materiału izolującego. Przy zastosowaniu porównywalnej do innych materiałów grubości poliuretanu, otrzymuje się wyższy opór cieplny i większą oszczędność energetyczną, co zapewnia także korzyść finansową dla końcowego użytkownika.

Nieciągłość izolacji

Nieciągłość w nakładaniu poliuretanu może poważnie wpłynąć na straty energii ogrzewania i chłodzenia. Z tego względu, podczas procesu nakładania tego materiału należy brać pod uwagę kolejność wykonywanych czynności. W przeciwnym razie moglibyśmy doprowadzić do różnorodnych niedogodności wpływających negatywnie na zdolność izolacyjną i szczelność tego materiału.

Według ogólnej zasady, nie należy przerywać ciągłości już raz nałożonej projekcji pianki poliuretanowej, ponieważ można nie tylko stracić izolację ale również przerwać szczelność systemu, a w przyszłości mogą pojawić się przecieki.

 

Chcesz poznać zastosowania poliuretanu w budownictwie? Pobierz infografikę:

POBIERZ. Zastosowania poliuretanu w budownictwie

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

    Pobierz katalog
    Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego  Poliuretan Spray S-403 HFO Urespray P-500

    ZAPISZ SIĘ DO BLOGU