Case study: Poliuretan Spray S-383-HFO

Projekt izolacyjny przygotowany w historycznym Château de Bourscheid w Luksemburgu wymagał nowoczesnego rozwiązania izolującego podłogi z uwagi na restrykcyjne przepisy środowiskowe obowiązujące w Luksemburgu.

Thermilux, wykonawca firmy Synthesia Internacional, był odpowiedzialny za przeprowadzenie prac izolacyjnych w zamku za pomocą nowej technologii Poliuretan Spray S-383-HFO. Jest to system firmy Synthesia Internacional, który spełnia przepisy związane z gazami fluorowanymi 2023 i bazuje na składniku spieniającym Honeywell Solstice Liquid Blowing Agent (LBA).

aislamiento-chateau-poliuretano

 

1. Historyczne Château De Bourscheid

Zamek, wzniesiony w epoce średniowiecza, znajduje się przy rzece Sûre i jest okrążony murem z 11 wieżami obserwacyjnymi. Przez lata zamek został rozbudowany oraz kilka razy remontowany.

Najnowszy projekt polegał na zaadaptowaniu budynku aneksu na potrzeby wydarzeń publicznych, takich jak wesela. W przeciwieństwie do wiekowości zamku, potrzebowano bardzo nowoczesnego rozwiązania do izolacji podłóg, która musiała spełnić restrykcyjne przepisy środowiskowe obowiązujące w Luksemburgu. Gazy HFC zostały zakazane w tym kraju w roku 2017, sześć lat przed ostatecznym zakazem ich użycia wprowadzonym w regulacji europejskiej na temat gazów fluorowanych.

aislamiento-chateau-poliuretano-2

 

2. Projekt izolacji systemem Poliuretan Spray S-383-HFO 

Projekt wymagał warstwy izolującej o grubości 130 mm, którą należało nałożyć za pomocą projekcji na podłogę z cementu na przestrzeni średniowiecznego zamku. Następnie, należało nałożyć warstwę zaprawy i ostateczną okładzinę z płytek lub drewnianego parkietu.

W sumie dokonano projekcji 600 m2 pianki. Zastosowano produkt Poliuretan Spray S-383-HFO, który zawiera składnik spieniający Honeywell Solstice Liquid Blowing Agent (LBA) i został on nałożony przez firmę Thermilux, wykonawcę z siedzibą w Bastogne w Belgii.

Oba składniki (poliol i izocyjanian) zostały wstępnie podgrzane do 30 ºC przy ciśnieniu mieszania 80-100 bar i nałożone przy gęstości 40 kgm3 w celu uzyskania wartości odporności na ściskanie 230 kPa.

aislamiento-suelo-poliuretano-chateau

Wyniki projektu były następujące:

 • Spełniono podstawowe kryteria techniczne związane z odpornością na ściskanie, płaskością powierzchni oraz stabilnością wymiarową.
 • Wydajność pianki HFO była jednakowa jak pianki HFC jeśli chodzi o czas reakcji, rozmieszczenie gęstości oraz wartości lambda.
 • Pianka na bazie HFO zachowała tę samą wydajność na powierzchni ziemi co w kontrolowanych warunkach fabrycznych.
 • Produkt Solstice LBA w połączeniu z odpowiednimi katalizatorami okazał się być optymalnym zamiennikiem dla składników spieniających HFC bez potrzeby modyfikacji maszyn.

Frederic Chiffoleau, Dyrektor Sprzedaży w firmie Synthesia Internacional na północy Francji, w Belgii i Luksemburgu, wypowiedział się na temat zastosowanego rozwiązania w następujący sposób: 

„Przy tej okazji, użycie składnika spieniającego Solstice Liquid Blowing Agent firmy Honeywell zagwarantowało, że nasza technologia poliuretanu projektowanego nie tylko spełniła restrykcyjne przepisy luksemburskie, ale także zapewniła naszym partnerom z Thermilux jednakową wydajność termiczną jak nasz poprzedni system z HFC.”

 Nuevo llamado a la acción

 

3. Produkt: Poliuretan Spray S-383-HFO

Jak wspomniano wcześniej, rozwiązanie użyte przy tym projekcie izolacyjnym to Poliuretan Spray S-383-HFO.

Kiedy rozporządzenie związane z gazami fluorowanymi wprowadziło zakaz użycia składników spieniających HFC od roku 2023, Synthesia rozpoczęła pracę nad alternatywą, która spełniłaby obowiązujące przepisy, a za razem pomogłaby firmie stawić czoła zobowiązaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju oraz oddziaływania na środowisko.

Z tego też powodu, składnik spieniający HFC stosowany wcześniej w piankach poliuretanowych o zamkniętych komorach musi zostać zamieniony na taki, który spełni obowiązujące przepisy oraz zachowa bardzo niski wskaźnik globalnego ocieplenia GWP. Jednocześnie, musi on oferować jednakową wydajność termiczną i stosowania jak systemy HFC.

Mając na myśli ten cel, firmy Synthesia i Honeywell pracowały wspólnie nad stworzeniem tego nowego systemu z poliuretanu projektowanego o zamkniętych komorach. System wykorzystuje zalety składnika spieniającego Solstice Liquid Blowing Agent (LBA) firmy Honeywell, jest to hydrofluoro-olefin (HFO) o bardzo niskim wskaźniku GWP - 1 %. Jest to wartość o 99,9 % niższa niż w przypadku środków spieniających HFC, które zostają zastąpione (zazwyczaj mieszanki HFC-245fa i HFC-365mfc). Poza tym, środek ten nie uszkadza warstwy ozonowej.

Według Sergio Balcells, Dyrektora Generalnego Synthesia Internacional:

“Synthesia wierzy w innowację i rozwój produktów zrównoważonych. Wejście na rynek naszej nowej pianki do projekcji, która bazuje na ekologicznym środku spieniającym Solstice® Liquid Blowing Agent czyni z nas jedną z pierwszych firm w Europie stosujących tę technologię, a rynek reaguje na to z entuzjazmem.”

 

System Poliuretan Spray S-383-HFO oferuje:

 • Całkowite tłumienie mostków cieplnych. Jest izolacją ciągłą bez złącz ani szpar.
 • Dobrą przyczepność do powierzchni, dlatego też nie ma konieczności użycia środków klejących w celu instalacji produktu.
 • Możliwość izolacji i uszczelniania jednocześnie dzięki nieprzepuszczalnej strukturze o zamkniętych komorach.
 • Możliwość szybkiego dostarczenia do miejsca prac, bez potrzeby usług transportowych ani magazynowania.
 • Uszczelnienie szpar amortyzujące hałas.
 • Zgodność z przepisami związanymi z emisją lotnych związków organicznych, oraz kwalifikację A+ według przepisów francuskich.

Po zakończeniu projektu, Pol Beaujean, Delegowany Administrator firmy Thermilux, oświadczył:

„Ten przykład sukcesu potwierdza potencjał produktu Synthesia do izolacji podłóg i murów zewnętrznych, wewnętrznych oraz tych z komorą powietrza zarówno przy projektach nowego budownictwa jak i przy remontach. Thermilux niedługo ma w planie rozpocząć prace nad izolacją 2000 m2 nisko kosztowych mieszkań w Luksemburgu przy użyciu systemu HFO firmy Synthesia.”

 

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji dotyczących projektu izolacji oraz produktu, pobierz całą historię sukcesu lub pobierz film o projekcie.

kontakt

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

 • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU