Niedogodności wynikające z nieciągłości aplikacji poliuretanu

Izolacja z piany poliuretanowej posiada bardzo dobre właściwości, jednak jest coś co może bardzo poważnie wpłynąć na jej jakość - straty energii ogrzewania albo chłodzenia. Z tego względu, podczas procesu aplikacji tego materiału izolacyjnego, należy brać pod uwagę kolejność wykonywanych czynności. W przeciwnym razie, moglibyśmy wywołać liczne niedogodności, które mogłyby mieć bardzo negatywne konsekwencje zdolności izolacyjnej oraz wodoodporności tego materiału.

Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że ciągłość uprzednio zaaplikowanej pianki poliuretanowej nie powinna być przerwana, ponieważ nie tylko spowoduje to utratę izolacji, ale również może nie zostać zachowana wodoodporność powłoki. Rodzi to możliwość przedostawania się wody do niższych warstw i przecieków, dlatego wszystkie operacje wymagające kontaktu z podłożem (dach, ściany) powinny zostać wykonane wcześniej.

Przegroda zewnętrzna budynku powinna być właściwie odizolowana, aby zagwarantować jak najmniejsze możliwe straty, w ten sposób redukując zużycie energii. Dzięki aplikacji poliuretanu uzyskuje się ciągłość wspomnianej izolacji, co tworzy doskonałą barierę termiczną, akustyczną albo wodną, odporną na różne warunki pogodowe.

Inconvenientes de la discontinuidad de aplicación del poliuretano 1

 

Zapobieganie występowaniu pęknięć

Na piance poliuretanowej nałożonej bezpośrednio na łączenia lub dylatacje, mogą powstać pęknięcia spowodowane ruchami podłoża ze względu na jego rozszerzanie lub kurczenie. Ten efekt nabiera specjalnego znaczenia w przypadku pokryć dachowych lub tarasów, gdzie pojawienie się pęknięć pozbawia dach szczelności przed opadami. Można tego łatwo uniknąć jeśli w momencie aplikacji powzięte zostaną odpowiednie środki ostrożności, a złącza właściwie przygotowane.

Mimo że pianka poliuretanowa dopuszcza pewne stałe odkształcenie, ruchy spowodowane przez efekty rozszerzania i kurczenia na bardzo szerokich złączach od 2 do 4 cm, mogą skutkować pęknięciami pianki. Aby zminimalizować a zarazem rozłożyć te siły należy, wykonać montaż oddzielającej membrany elastycznej, na przykład z gumy syntetycznej o szerokości 30 cm, nakładając poliuretan na jej powierzchnię.

Jeśli to pasmo nie zostanie założone a pojawi się problem, rozwiązaniem będzie aplikacja pianki na szerokość większą niż pasmo, około 50 cm. Wówczas należy umieścić membranę w centrum i nałożyć piankę na jej powierzchnię. Takie rozwiązanie można również zastosować w przypadku dużych szczelin o których nie wiemy jak się zachowają.

Inconvenientes de la discontinuidad de aplicación del poliuretano 2

 

Kontrola kierownika budowy podczas wykonywania prac

Jeśli planowana jest wizyta kierownika budowy, zalecamy aby sprawdzić następujące punkty:
 • W izolacji ścian pianą poliuretanową czy zostało oczyszczone z kurzu i luźnych elementów podłoże, aby zagwarantować jak najwyższą przyczepność do podłoża?
 • Czy aplikacja była prowadzona w sposób krzyżowy w warstwach grubości zalecanej przez producenta?
 • Czy zostały zabezpieczone wszelkie elementy narażone na zabrudzenie pianą?
 • Czy istnieją widoczne mostki termiczne, ubytki, dziury?

 

POBIERZ. Film ukazujący rrealny przyklad nakladania systemów poliuretanowych

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  Pobierz katalog
  Nueva llamada a la acción
  Pobierz Poliuretan Spray S-303HFO

  ZAPISZ SIĘ DO BLOGU