Niedogodności wynikające z nieciągłości aplikacji poliuretanu

Nieciągłość w aplikacji poliuretanu może poważnie wpłynąć na straty energii ogrzewania i chłodzenia. Z tego względu, podczas procesu aplikacji tego materiału izolacyjnego, należy brać pod uwagę kolejność wykonywanych czynności. W przeciwnym razie, moglibyśmy wywołać liczne niedogodności, które mogłyby mieć bardzo negatywne konsekwencje na zdolności izolacyjnej oraz wodoodporności tego materiału.

Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że ciągłość projekcji uprzednio zaaplikowanej pianki poliuretanowej nie powinna być przerwana, ponieważ, nie tylko spowoduje to utratę izolacji, ale również wodoodporność systemu może zostać przerwana. Ciągnie to za sobą możliwość przyszłych infiltracji wody, dlatego wszystkie operacje wymagające dostania się do wnętrza ścian, powinny zostać wykonane wcześniej.

Przegroda zewnętrzna budynku powinna być właściwie odizolowana aby zagwarantować jak najmniejsze możliwe straty, w ten sposób redukując zużycie energii. Dzięki poliuretanowi projektowanemu uzyskuje się ciągłość wspomnianej izolacji, co pozwala na otrzymanie najlepszego zachowania w stosunku do niesprzyjającej pogody.

Inconvenientes de la discontinuidad de aplicación del poliuretano 1.jpg

 

Zapobieganie występowaniu pęknięć spowodowanych złączami kompensacyjnymi

Na piance poliuretanowej nałożonej bezpośrednio na złącza kompensacyjne, mogą powstać pęknięcia spowodowane ruchami podłoża ze względu na jego rozszerzanie lub kurczenie. Ten efekt nabiera specjalnego znaczenia w przypadku pokryć dachowych lub tarasów, gdzie pojawienie się pęknięć może złamać wodoodporność. Można tego łatwo uniknąć jeśli w momencie aplikacji powzięte zostaną odpowiednie środki ostrożności, a złącza właściwie potraktowane.

Mimo że pianka poliuretanowa dopuszcza pewne stałe odkształcenie, ciśnienia spowodowane przez efekty rozszerzania i kurczenia na bardzo szerokich złączach, od 2 do 4 cm, nie mogą zostać zabsorbowane przez piankę. Aby zabsorbować ciśnienia, należy je rozłożyć i zminimalizować ich efekty, poprzez instalację oddzielającej membrany elastycznej, na przykład z gumy syntetycznej o szerokości 30 cm, nakładając poliuretan na jego powierzchnię.

Jeśli to pasmo nie zostanie założone i pojawi się problem, rozwiązaniem będzie wprowadzenie pianki na szerokość większą niż pasmo, około 50 cm, umieścić membranę w centrum i nałożyć piankę na jej powierzchnię. Takie rozwiązanie można również zastosować w przypadku dużych szczelin, mających charakter nieprzewidzianych złączy.

Inconvenientes de la discontinuidad de aplicación del poliuretano 2.jpg

 

Kontrola kierownika budowy podczas wykonywania prac

Jeśli zamierza się przeprowadzić kontrolę zakładania poliuretanu na budowie w celu uniknięcia niedogodności mogących wynikać z nieciągłości w nakładaniu, zaleca się aby kierownik budowy skontrolował następujące aspekty:

  • Przy poliuretanie projektowanym w fasadach, oczyścić podstawę, w celu zagwarantowania dobrej przyczepności pianki w tym punkcie.
  • Monitorowanie nakładania kolejnymi warstwami o maksymalnej grubości wyznaczonej przez producenta systemu.
  • Wszystkie elementy podatne na poplamienie powinny być należycie chronione.
  • Kontrola właściwego traktowania mostków cieplnych.
  • W przypadku konieczności, należy kontrolować obecność Bariery Paroizolacyjnej.

 

POBIERZ. Film ukazujący rrealny przyklad nakladania systemów poliuretanowych

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL