Kontrola jakości poliuretanu. Jakie wymagania musi spełnić?

Ponieważ poliuretan jest materiałem stosowanym miejscowo, charakteryzuje się on dużą uniwersalnością oraz posiada nieskończoność zalet użycia przy budowie. Jakość poliuretanu projektowanego i wstrzykiwanego jest określona w Normach Europejskich UNE-EN 14315 i UNE-EN 14318, obowiązujących w całej Unii Europejskiej od 1 listopada 2014 roku. Ustalają one właściwości zarówno systemów przed instalacją jak i już zainstalowanej pianki.

control calidad poliuretano 1

 

Kontrola przy odbiorze na miejscu budowy

Kontrola przy odbiorze na miejscu budowy ma za zadanie sprawdzenie czy właściwości techniczne dostarczanych systemów poliuretanowych spełniają wymagania projektu. Od listopada 2014 istnieje obowiązek przedstawiania Oznaczenia CE oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych systemów poliuretanowych.

Kontrola dokumentacji:

 • Dokumenty źródłowe, arkusz dostaw i etykiety
 • Certyfikat gwarancyjny producenta
 • Dokumenty zgodności z przepisami (Oznaczenia CE i Deklaracja Właściwości Użytkowych)

Kontrola odbioru według znaków jakości:

 • Przekazane przez dostawcę
 • Dyrektor wykonawczy robót zweryfikuje czy dokumentacja jest wystarczająca do zaakceptowania ustaleń w niej zawartych.

Kontrola odbioru przez testy:

 • W konkretnych przypadkach, według potrzeb projektu lub na opcjonalne zlecenie.

 

Kontrola wykonania na miejscu budowy

Kontrola wykonania podczas budowy powinna być przeprowadzona wspólnie przez wykonawcę oraz kierownika budowy.

W przypadku wykonawcy, powinien on upewnić się, że warunki pogodowe są właściwe do zastosowania poliuretanu, zarówno projektowanego jak i wstrzykiwanego. Takie warunki powinny zostać wyszczególnione na karcie produktu i, poza przeciwnymi przypadkami, brzmieć następująco:

 • Temperatura otoczenia: pomiędzy 5ºC a 40ºC.
 • Temperatura podłoża: powyżej 5ºC.
 • Wilgotność otoczenia: poniżej 85%.
 • Wilgotność porowatego podłoża: poniżej 20%.
 • Wilgotność podłoża nieporowatego: suche.

Ze swojej strony, kierownik budowy jest zobowiązany do kontroli następujących aspektów:

 • Czystość podłoża fasad w przypadku projekcji w celu zapewnienia dobrego przylegania produktu.
 • Nadzór podczas nakładania produktu, aby miał idealną grubość.
 • Ochrona elementów mogących ulec poplamieniu.
 • Nadzór tłumienia mostków termicznych.
 • Nadzór istnienia bariery pary wodnej.

control calidad poliuretano 2

 

Kontrola zakończonych prac

Kontrola zakończonych prac z poliuretanu może zostać przeprowadzona na trzy sposoby.

Jeśli firma stosująca poliuretan posiada certyfikację jakości i używa systemów z certyfikacją jakości, należy jedynie poprosić ją o ich przedstawienie. We wspomnianej certyfikacji można potwierdzić wyniki kontroli przeprowadzonych przez firmę nakładającą produkt.

Jeśli firma stosująca poliuretan nie posiada certyfikacji jakości, ale używa systemów z certyfikacją jakości, możemy poprosić o przedstawienie certyfikacji systemów lub przeprowadzenie testów wewnętrznych grubości na każde 100 m2 oraz testu wewnętrznego gęstości dziennie.

Jeśli firma stosująca poliuretan nie posiada certyfikacji jakości oraz używa systemów bez certyfikacji jakości, możemy poprosić o przedstawienie sprawozdania z testów na odporność na ogień danego systemu, poprosić o wykonanie testu zewnętrznego na przewodnictwo cieplne każdej jednostki budowy lub poprosić o przeprowadzenie testu wewnętrznego grubości na każde 100 m2 oraz testu wewnętrznego gęstości dziennie.

 

Podstawowe aspekty, o co nalezy poprosic producenta poliuretanu

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  Pobierz katalog
  Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego Poliuretan Spray S-403 HFO Urespray P-500

  ZAPISZ SIĘ DO BLOGU