Jak przeprowadzić odbiór poliuretanu

Od listopada 2014 istnieje obowiązek przedstawienia Oznaczenia CE oraz Deklaracji Świadczeń systemów poliuretanowych:

  • Oznaczenie CE: Oznaczenie produktu zawierające logo CE, kod oznaczający, podstawowe właściwości techniczne. W związku z naturą systemów poliuretanowych (składniki płynne), produkty oznaczane są przez naklejkę na pojemniku.
  • Deklaracja Świadczeń (DoP): Podpisany dokument, który zawiera kod identyfikacyjny produktu, przewidziany cel jego użytku, oraz zdeklarowane świadczenia.

Obecne przepisy ustalają warunki przeprowadzania robót, gdzie pojawia się kontrola odbioru produktów, sprzętu i systemów na miejscu budowy.

recepcion del poliuretano 1

 

Kontrola odbioru na miejscu budowy

Kontrola odbioru na miejscu budowy ma za zadanie sprawdzenie czy właściwości techniczne dostarczonego produktu spełniają wymagania ustalone w projekcie. Ta kontrola jest przeprowadzana na trzech poziomach.

Kontrola dokumentacji:

  • Dokumenty źródłowe, arkusz dostaw i etykietowanie
  • Certyfikat gwarancji producenta
  • Dokumenty zgodności z przepisami (Oznaczenie CE i Deklaracja Świadczeń DoP)

Kontrola odbioru według wyróżnień jakościowych:

  • Przedstawionych przez dostawcę
  • Dyrektor wykonawczy robót zweryfikuje czy dokumentacja jest wystarczająca do akceptacji ustaleń w niej zawartych.

Kontrola odbioru przez testy:

  • W niektórych przypadkach, według wymagań projektu czy opcjonalnej decyzji.

 

DOKUMENTACJA DO KONTROLI ODBIORU NA MIEJSCU BUDOWY POLIURETANU PROJEKTOWANEGO I WSTRZYKIWANEGO

Arkusz techniczny produktu

Oznaczenie CE (naklejone na jednym z dwóch bębnów, głównie na tym z poliolem)

Deklaracja Świadczeń, podpisana przez osobę fizyczną, zawierająca co najmniej następujące informacje:

-          Przewodnictwo Cieplne i Opór Cieplny

-          Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej

-          Reakcja na bezpośredni kontakt z ogniem

-          Przepuszczalność wody

Dowolnie, ale zalecane w każdym przypadku:

-          Certyfikacja jakości surowców (Certyfikacja N organizacji AENOR, Certyfikacja BUREAU VERITAS lub Certyfikacja APPLUS+)

-          Certyfikat jakości oddania do eksploatacji (Certyfikacja N lub Certyfikacja TAK organizacji AENOR)

recepcion del poliuretano 2

 

Właściwości wymagane co do pianki poliuretanowej

Właściwości pianki z poliuretanu projektowanego niezbędne do spełnienia wymagań zebranych w licznych Dokumentach Podstawowych, powinny zostać opisane w informacji technicznej, oraz być następujące: 

WŁAŚCIWOŚCI POLIURETANU WYMAGANE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Gęstość

ρ

Kg/m3

Przewodnictwo cieplne

λ

W/m·K

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej

μ

Bezwymiarowy

Zawartość w zamkniętych komorach

CCC

%

Reakcja na bezpośredni kontakt z ogniem

Euroclases

 

WŁAŚCIWOŚCI POLIURETANU WYMAGANE DLA SPECYFICZNEGO ZASTOSOWANIA

Wytrzymałość na ściskanie

σm

kPa

Reakcja na ogień w stanie końcowym do użycia

Euroclases

 

W celu weryfikacji spełnienia tych właściwości, zaleca się sprawdzenie czy użyty produkt posiada certyfikację jakości (Certyfikacja N organizacji AENOR, Certyfikacja BUREAU VERITAS, Certyfikacja APPLUS+) oraz czy firma stosująca produkt również posiada certyfikację jakości usług instalacyjnych (Certyfikacja TAK lub Certyfikacja N organizacji AENOR).

 

Podstawowe aspekty, o co nalezy poprosic producenta poliuretanu

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pobierz Poliuretan Spray S-303HFO
Pobierz katalog
Izolacia w budynkach modulowuch na bazie kontenerow morskich