Izolacja cystern poliuretanem: bezpieczeństwo i wydajność

Przechowywanie i transport: są to dwa zadania, jakie mają do wykonania cysterny. Aby móc właściwie je zrealizować, posiadają specjalne właściwości zapewniające bezpieczeństwo dla jakości produktów, oraz ich bezpiecznego magazynowania. Izolacja jest bardzo istotnym czynnikiem w osiąganiu tych celów.

Izolacja cystern poliuretanem: bezpieczeństwo i wydajność

 

Czym jest cysterna

Jest to pojazd ładunkowy posiadający zbiornik, w którym przewozi się lub przechowuje produkty przez długi okres czasu (od żywności po wodę, paliwa czy produkty chemiczne) w stanie płynnym lub gazowym, a czasem stałym.

 

Jakie warunki powinny spełniać produkty przewożone ciężarówką z cysterną?

Szybko psujące się produkty powinno się przewozić odpowiednio zabezpieczone w celu ich zabezpieczenia. Do tego służą cysterny zaopatrzone w system chłodzący lub grzewczy, w zależności od potrzeby, oraz w ochronną warstwę termiczną.

W zależności od rodzaju ładunku, cysterny produkowane są z takich materiałów jak aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa i z innych lekkich stopów, lub z materiałów plastikowych, jak poliester szkliwiony. Niezależnie od materiału ściany powinny mieć wystarczającą grubość, która zagwarantuje konieczną odporność. Wszystko to w połączeniu z zaawansowaną izolacją, przeciwdziała przeciekom, zanieczyszczeniom ładunku, czy ich psuciu.

 

Skontaktuj sie z nami!

 

Rodzaje ciężarówek z cysterną

W zależności od kształtu cysterny, wyróżniamy ciężarówki z okrągłą cysterną i ciężarówki z cysterną eliptyczną. Według liczby zbiorników, cysterny mogą być z przegrodami (transport płynów) lub nie (transport gazów). W zależności od izolacji, cysterny dzielimy na nieizolowane, z izolacją przez pokrycie lub z izolacją z komorą próżniową. Poza tym, występują cysterny nieruchome, demontowalne, próżniowe na odpady, cysterny zamknięte hermetycznie, cysterny przenośne, pojazdy na baterie i pojazdy-cysterny.

 

Izolacja ciężarówek z cysterną

Wełna mineralna, szklana wełna i sztywna pianka poliuretanowa to materiały stosowane do izolacji ciężarówek z cysterną, przeciwdziałające zmianom temperatury ładunku.

Poliuretan posiada najniższy współczynnik przewodnictwa cieplnego. Nie jest toksyczny, nie przedostaje zapachów ani smaków do wnętrza ładunku, a ponieważ jest obojętny, nie atakują go mikroorganizmy ani nie kumuluje wilgoci, ze względu na jego właściwość pianki o zamkniętych komorach. Ma dużą przyczepność do każdego podłoża i wykazuje się wysoką odpornością mechaniczną. Poza tym, pianka poliuretanowa tworzy regulującą membranę wilgoci, unikając w ten sposób skraplania.

W celu jej nanoszenia, można wybrać wstrzykiwanie poliuretanu do ciężarówek z cysterną, co chroni przed korozją i płomieniami, jednocześnie izolując korpus cysterny. Przy użyciu systemu wstrzykiwanego odlewanego miejscowo, nie powstają szpary ani złącza, co pozwala na uzyskanie równomiernej izolacji o wysokiej wydajności i nieprzepuszczalności, która z łatwością dopasowuje się do nieregularnych powierzchni. Grubość warstwy poliuretanu zależeć będzie od temperatury zewnętrznej oraz temperatury, którą musi zachować ładunek.

W przypadku przewożenia skroplonego gazu ziemnego (SGZ), dla większego bezpieczeństwa zaleca się użycie ciężarówek z cysterną o podwójnej powłoce z próżnią pomiędzy obiema komorami.

 

Izolacja cystern poliuretanem: bezpieczeństwo i wydajność

 

Przepisy

Ciężarówki z cysterną przewożące towar niebezpieczny dla osób trzecich lub dla środowiska, regulowane są przez konwencję ADR. Określa ona minimalne wymogi dla pojazdów przewożących tego typu produkty, w tym szkolenia pracowników, definicję produktów uważanych za niebezpieczne, obowiązki bezpieczeństwa i protokoły postępowania w razie wypadku.

Ze swej strony, transport łatwo psującej się żywności regulowany jest przepisami technicznymi i sanitarnymi znanymi jako ATP. Określają one czym jest szybko psujący się towar, jakie warunki powinny spełniać pojazdy, które go przewożą, mechanizmy kontroli i maksymalne temperatury, jakie mogą przetrzymać produkty podczas załadunku, rozładunku i transportu.

 

Skontaktuj sie z nami!

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

    Nueva llamada a la acción
    Nueva llamada a la acción
    Nowa strona internetowa - Dowiedz sie wiecej!

    ZAPISZ SIĘ DO BLOGU