Częste pytania dotyczące gazu radon w mieszkaniach

Aby otrzymać zdrowotne budynki konieczne jest zahamowanie gazu radon, którego obecność w ich wnętrzu skutkuje poważnymi problemami dla zdrowia ludzkiego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powoduje on od 3% do 14% przypadków raka płuc. 

22 - Preguntas frecuentes sobre el gas radón en las viviendas 01

Skąd bierze się radon?

Pochodzi on ze skalistej ziemi o wysokiej zawartości uranu. Przy jego rozpadzie, gaz ulega rozkładowi i rozprzestrzenia się przez powietrze i wodę. Podłoża produkujące najwięcej radonu to te z obecnością granitów i łupków.

W jakich częściach Hiszpanii jest go najwięcej?

Problem istnieje na całym półwyspie, chociaż jego najwyższe koncentracje znajdują się w Galicji i na łańcuchu górskim Guadarrama w Madrycie. Na mapie potencjalnej obecności radonu w Hiszpanii Rady Bezpieczeństwa Nuklearnego, można sprawdzić te dane szczegółowo.

22 - Preguntas frecuentes sobre el gas radón en las viviendas 02

Którędy radon przedostaje się do budynków?

Większą część naszego życia spędzamy wewnątrz budynków, w rzeczywistości szacuje się, że jesteśmy w środku przez 75% czasu. Gaz radon emanujący z podłoża wznosi się na powierzchnię i do wnętrza budynków, jeśli nie napotka na żadną barierę. Na zewnątrz się rozprasza, dlatego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Mimo że przenosi się głównie przez podłoże, może również dostać się do wnętrza przez wentylacje oraz, w mniejszym stopniu, przez zaopatrzenie w wodę czy gaz do użytku domowego. Jednocześnie, błędy w projekcie budynku i brak szczelności mogą sprzyjać jego kumulowaniu się. Podsumowując, komory powietrza w ścianach, podkłady podłogowe i ściany w piwnicach, kanały sanitarne i płyty sanitarne to najczęstsze drogi przedostawania się radonu.

Ver el documento

Jakich wartości gazu radon nie należy przekraczać?

Według międzynarodowych ram prawnych co do radonu, Komisja Europejska, w Euratom 90/143, zaleca nie przekraczać stężenia 400 Bq/m³ w istniejących już budynkach i 200 Bq/m³ w nowym budownictwie. Ze swojej strony, Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej, w swojej analizie poziomów ekspozycji na radon przedstawionej w 2009 roku, zredukowała maksymalny poziom dla budynków mieszkalnych z 600Bq/m³ do 300Bq/m³. 

Jak mogę zmierzyć poziom gazu radon w moim mieszkaniu?

Według Rady Bezpieczeństwa Nuklearnego, najlepiej jest udać się do jakiegoś akredytowanego laboratorium lub dostawcy laboratoriów aby zrealizowano pomiar zgodny z ISO 17025. Pocztą wysyłają oni czujniki do wykonania pomiaru, które po upływie określonego czasu należy im zwrócić. 

22 - Preguntas frecuentes sobre el gas radón en las viviendas 03

Jakie środki należy powziąć jeśli w jakimś budynku przekroczony jest limit?

Jeśli stężenie wynosi kilka setnych Bq m³, skuteczną metodą jest naturalna wentylacja, biorąc pod uwagę to, że radon kumuluje się w czasie nocy. Jeśli pomiary wykazują wysokie poziomy, należy rozważyć środki konstrukcyjne.

W nowym budownictwie rozwiązaniem jest umieszczenie wentylowanych płyt sanitarnych, jak i zastosowanie barier przeciw radonowi w przegrodach zewnętrznych. W istniejących już budynkach podstawą jest uszczelnienie pęknięć i szpar, odizolowanie piwnic i garaży, umieszczenie barier przeciw radonowi w kontakcie z terenem oraz instalacja mechanicznego systemu wentylacji w pomieszczeniach o najwyższym stężeniu radonu.

Ver el documento

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pobierz Poliuretan Spray S-303HFO
Pobierz katalog
Izolacia w budynkach modulowuch na bazie kontenerow morskich