Czy poliuretan ma jakiś wpływ na zdrowie?

W poprzednich artykułach omawialiśmy mity na temat reakcji poliuretanu w sytuacji pożaru. Dzisiaj chcielibyśmy omówić inne mity krążące o tym materiale, tym razem związane z jego wpływem na zdrowie. Czy poliuretan jest toksyczny? Czy jest niebezpieczny dla ludzi? Poniżej wyjaśniamy wszystkie wątpliwości dotyczące tego materiału.

Czy poliuretan ma jakiś wpływ na zdrowie?

 

Jaki wpływ ma poliuretan na zdrowie użytkowników?

Poliuretan jest wynikiem reakcji chemicznej pomiędzy poliolem i diizocyjanianem. Po nastąpieniu reakcji chemicznej składników, wynikiem jest całkowicie obojętna i bezpieczna dla człowieka pianka z poliuretanu.

W przeciwieństwie do twierdzenia niektórych osób, w wielu badaniach zaświadcza się, że poliuretan nie niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

W rzeczywistości, poliuretan jest obecny w naszej codzienności pod setkami postaci, niektóre z nich – bezpośrednio w kontakcie ze skórą lub innymi tkankami: siedzenia, buty, pokrycia, torby, poduszki, materace, zabawki dla dzieci, a nawet protezy i inne materiały chirurgiczne.

 

A wpływ na zdrowie pracowników nim się posługujących?

Personel pracujący w fazie instalacji produktów izolujących z już wyprodukowanego poliuretanu, jak na przykład płyty lub panele, nie musi stosować szczególnej ostrożności.

Mimo wszystko, natryskiwana pianka poliuretanowa musi być stosowana przez wykwalifikowanych fachowców, którzy zawsze będą przestrzegać wymaganych środków ostrożności, ponieważ w momencie mieszania się płynnych składników chemicznych, mogą powstać stężenia wyższe od granicznych wartości ekspozycji.

Dlatego też pracownicy powinni być wyposażeni w kombinezon, rękawice, systemy uzdatniania powietrza lub maski zasilane powietrzem, zgodnie z instrukcjami producenta lub też zaleceniami stowarzyszeń i dostawców krajowych.

 

CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL

 

Jaki wpływ ma poliuretan na powietrze wewnątrz budynków?

Bez wątpienia, ogromne znaczenie ma to, żeby powietrze wewnątrz budynków nie zawierało substancji szkodliwych dla zdrowia jego mieszkańców. Mimo wszystko, należy mieć świadomość, że jakość tego powietrza zależy od wielu czynników, jak na przykład wilgoć czy wentylacja, emisja z materiałów budowlanych ma nieznaczący wpływ na jakość powietrza w porównaniu z pozostałymi czynnikami.

Poza tym, izolacja w budynku nie jest wystawiona na czynniki wewnętrzne, w przeciwieństwie do okładzin czy mebli.

Na następującym diagramie PU Europe można zaobserwować minimalny wkład materiałów budowlanych w powstawanie chorób wynikających z zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, w stosunku do innych czynników.

 

iaq_exposure

 

W związku z tym, jeśli obawiasz się, że poliuretan będzie wytwarzał toksyny, które zanieczyszczą lub pogorszą jakość powietrza w pomieszczeniach, możesz być spokojny.

Mimo, że izocyjanian czy MDI jest obecny w reakcji chemicznej, uformowana pianka poliuretanowa staje się materiałem obojętnym i z poprzednio obecnego izocyjanianu nic nie pozostaje, w związku z czym, ta substancja nie wydziela emisji. 

Jeśli chodzi o organiczne składniki lotne (VOC) lub półlotne (SVOC), PU Europe twierdzi, że izolacja z poliuretanu ma bardzo niskie poziomy emisji. Podczas swoich badań nie znaleźli oni w emitowanych gazach substancji szkodliwych dla zdrowia.

W rzeczywistości, emisje poliuretanu natryskiwanego są o wiele niższe niż emisje wielu innych materiałów izolacyjnych, osiągają nawet poziom 100 razy niższy.

Poza tym, poliuretan przyczynia się do zdrowotności budynku, ponieważ nie dopuszcza do namnażania się grzybów i pleśni, ani do powstawania kondensacji, ponieważ pozwala oddychać przegrodzie zewnętrznej budynku.

Ze względu na to wszystko, jego wpływ na jakość powietrza jest minimalny i jest to produkt zupełnie wskazany dla zdrowia mieszkańców oraz budynku.

 

 

 

 

A w razie pożaru? Słyszałem, że dym pochodzący z płonącego poliuretanu jest toksyczny.

Wdychanie dymu w trakcie pożaru jest szkodliwe dla zdrowia i może nawet doprowadzić do śmierci. Jednak toksyczność tego dymu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość pomieszczenia, w którym się znajdziemy, osiągnięta temperatura, wentylacja pomieszczenia oraz czas, w jakim będziemy narażeni na dym. Wszystko to ma znaczenie niezależnie od materiału izolującego obecnego w budynku.

W celu poprawy bezpieczeństwa budynków, PU Europe stworzyło raport na temat zachowania poszczególnych materiałów izolujących w sytuacji pożaru oraz wpływu tych materiałów na toksyczność wydzielającego się dymu, w porównaniu do wpływu pozostałych elementów pomieszczenia.

Wyniki tego badania w stosunku do poziomu uwalniania ciepła, dymu i emisji gazów wykazują, że podstawowe źródło emisji gazów pochodzi z przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu, a nie z materiałów budowlanych.

Szczyt stężenia gazów toksycznych został osiągnięty dużo wcześniej niż przegroda zewnętrzna budynku i materiały izolujące zostały dotknięte pożarem. Wpływ materiałów izolacyjnych jest nieistotny.

Przy zakończeniu badań, kiedy materiały izolacyjne wchodziły w kontakt z ogniem, zarejestrowane poziomy emisji gazów toksycznych były dużo niższe.

 

Czy poliuretan ma jakiś wpływ na zdrowie?

 

Istnieją przepisy regulujące użycie poliuretanu?

Oczywiście, że tak. Jak każdy materiał budowlany, poliuretan podporządkowany jest przepisom krajowym i europejskim zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników budynków.

Dyrektywa Wyrobów Budowlanych (89/106/EEC) ustala środki projektowania i budowlane obowiązujące w krajach europejskich, które to gwarantują higienę i bezpieczeństwo użytkowników w budynkach.

Dyrektywa ta wymaga, między innymi, żeby nie było szkodliwych emisji VOC, gazów cieplarnianych, itd. Należy dodać, że Unia Europejska zawnioskowała również o stworzenie zharmonizowanej normy badawczej, która mierzyłaby emisje VOC i SVOC wyrobów budowlanych.

W ramach tych przepisów, możemy stwierdzić, że poliuretan nie jest materiałem toksycznym dla zdrowia ani nie wydziela szkodliwych emisji, ponieważ w przeciwnym razie, jego użycie byłoby zabronione.

 

Nueva llamada a la acción

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU