Ochrona przed gazem Radon w istniejących budynkach

W poprzednich artykułach zdefiniowano rozwiązania konstrukcyjne do walki z radonem w nowym budownictwie.W przypadku problematyki emisji Radonu w istniejących budynkach, istnieją dwa rozwiązania: wentylacja lub izolacja.


Ochrona przed gazem Radon w istniejących budynkach

Część następujących informacji pochodzi z pracy doktorskiej Doktora Borja Frutos Vázquez: Badanie doświadczalne na temat skuteczności i trwałości różnych rozwiązań konstrukcyjnych w celu redukcji stężenia gazu radon w budynkach.

Pozostałe informacje pochodzą z badań przeprowadzonych przez Synthesia Technology o systemie poliuretanowym S-35RGB-ECO, bariera antyradonowa z poliuretanu. 

 

Chcesz dowiedziec sie wiecej o ochronie budynkow przed gazem radon? Pobierz

 

Rozwiązania konstrukcyjne mające na celu redukcję Radonu wewnątrz istniejącego już budynku

Istnieją dwie metody na redukcję gazu radon wewnątrz już wzniesionego budynku: wentylacja i instalacja barier antyradonowych.

Metody wentylacyjne w walce z gazem radon

Środki naprawcze związane z wentylacją jakie można zastosować w przypadku już wzniesionego budynku to:

  • Ekstrakcja naturalna poprzez studzienkę centralną i zewnętrzną.
  • Ekstrakcja naturalna poprzez studzienkę centralą.
  • Ekstrakcja naturalna poprzez Studzienkę zewnętrzną.

Inne metody uznane za "nienaprawcze" ale związane z ekstrakcją gazu to:

Podejmowanie tych środków redukuje obecność radonu wewnątrz budynku, jak można zaobserwować na poniższym rysunku.

Ochrona przed gazem Radon w istniejących budynkach

Wszystkie metody wentylacyjne prezentują optymistyczne rezultaty w redukcji obecności gazu radon.

 

Bariery antyradonowe z poliuretanu

W wielu badaniach stosuje się bariery antyradonowe z poliuretanu jako alternatywę dla wentylacji. Otrzymane wyniki to przykład wodoszczelnej mocy tego materiału.

Na poniższym wykresie możemy zaobserwować jak z sytuacji początkowej stężenia gazu radon 39.385 Bq/m3 na poziomie piwnicy i 6.855 Bq/m3 na parterze, otrzymuje się redukcję jego stężenia odpowiednio do 1.446 Bq/m3 i 434 Bq/m3 przy zastosowaniu bariery antyradonowej z poliuretanu o gęstości 1.000 kg/m3.

Nie należy zapominać również, że poliuretan oferuje działanie izolacyjne termicznie, czego nie może zapewnić ekstrakcja powietrza ani wentylacja.

 

Ochrona przed gazem Radon w istniejących budynkach

 

Bariera antyradonowa z poliuretanu: przykład systemu S-35RGB-ECO

Poniżej można zapoznać się z właściwościami systemu poliuretanowego S-35RGB-ECO:

  • Stworzony w ekologiczny sposób (nie HFC).
  • O współczynniku przewodności cieplnej 0.020W/mK - 0.027W/mK.
  • O reakcji na ogień Euroclass E.
  • O znakomitym zachowaniu jako bariera antyradonowa według badań wyszczególnionych w dokumencie.

 

Film: super izolacja eco z poliuretanu projectowanego

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pobierz Poliuretan Spray S-303HFO
Pobierz katalog
Izolacia w budynkach modulowuch na bazie kontenerow morskich