Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Rozpoczynamy przedstawianie serii mitów na temat poliuretanu od jego zachowania w kontakcie z ogniem.

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.

Poniżej przedstawiamy serię danych z badań naukowych, które obalają te fałszywe twierdzenia na temat reakcji systemów poliuretanowych w razie pożaru.

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

 

Jak zachowuje się poliuretan w razie pożaru?

Szeroka gama produktów izolujących produkowanych z systemów poliuretanowych nie tylko spełnia obowiązujące przepisy co do wydajności energetycznej, ale również standardy europejskie co do odporności na ogień. Produkty z poliuretanu w klasyfikacji Euroclase zostają ulokowane między F i B-s1,d0.

Mimo tego, w ostatnich badania przeprowadzonych przez ANPE i PU Europe gdzie symulowano rzeczywiste warunki pożaru na dachu izolowanym włóknem mineralnym (materiał o klasyfikacji A1) oraz systemem poliuretanowym ( materiał o klasyfikacji B-s1,d0), to system konstrukcyjny z poliuretanu przeszedł próbę Broof (t2).

W przeciwieństwie do klasyfikacji Euroclases, włókno mineralne nie powstrzymało rozprzestrzeniania się ognia. Za to system poliuretanowy utrzymał się poniżej wyznaczonej granicy unikając rozprzestrzeniania się ognia i przyczyniając się do jego ugaszenia.

Również przy próbie “Odporność na ogień Systemów Paneli Wodoszczelnych o Strukturze Drewnianej stosujących Poliuretan i Wełnę Mineralną według Przepisów EN 1365-1”, dowiedziono, że systemy z poliuretanu są odporne na ogień przy użyciu tych samych materiałów, tych samych mocowań, tych samych wartości U (0,27) co Wełna Mineralna, ale przy 60% grubości izolacji, dzięki mniejszemu przewodnictwu cieplnemu.

 Nueva llamada a la acción

 

Jaka jest toksyczność dymu z poliuretanu?

Poliuretan jest materiałem organicznym i w związku z tym, palnym. W przypadku bezpośredniej styczności z pożarem, dym wytworzony przy jego spalaniu ma podobny skład do dymu z innych produktów organicznych używanych na co dzień, jak drewno, korek czy bawełna.

Poza tym, w celu uniknięcia szkód spowodowanych przez ogień w strukturze budynku, systemy poliuretanowe są chronione innymi odporniejszymi na ogień materiałami, jak beton, cegła, gips, moździerz, itd.

Jeśli pożar osiągnie takie rozmiary, że ta ochrona zostanie naruszona, systemy poliuretanowe, jako że są materiałem organicznym, spalą się, ale nie stopią się ani nie powstaną spadające krople jak w przypadku plastików (na przykład polistyren). Powierzchnia wchodząca w kontakt z płomieniem zwęgla się i chroni jednostkę, utrzymując przez jakiś czas pewną stabilność.

 

 

 

 

Jaką rolę odgrywa poliuretan przy wybuchu pożaru?

Wiele razy można usłyszeć, że przyczyną pożarów są materiały plastikowe, jak poliuretan, który stosuje się do izolacji budynku, ale jest to całkowicie fałszywe stwierdzenie.

Poliuretan ma taką właściwość, że kiedy wchodzi w kontakt z płomieniem, zamiast się topić, zwęgla się, chroniąc rdzeń przed ogniem. To sprawia, że struktura utrzymuje się stabilnie przez pewien czas.

Z tego powodu, systemy poliuretanowe nigdy nie są przyczyną pożaru. Źródło pożaru jest inne, a do izolacji ogień dostaje się w zależności od projektu elementu struktury, w którym się znajduje, oraz od czasu który upływa podczas rozprzestrzeniania się ognia. Projekt budynku jest kluczowy w odniesieniu do bezpiecznego materiału przeciwpożarowego.

Ważne jest wzięcie pod uwagę, iż większość pożarów nie jest spowodowanych przez materiały użyte do izolacji naw lub mieszkań, ale przez niewłaściwe gospodarowanie odpadami, które się tam nawarstwiają lub przez czynnik ludzki.

 

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

 

Bezpieczeństwo ante la odporności poliuretanu na ogień

Rozwiązania konstrukcyjne zawierające produkty izolacyjne z poliuretanu przyczyniają się do bezpieczeństwa pożarowego budynku i jego mieszkańców. Fałszywe mity, jak ich toksyczność czy łatwopalność zostały obalone przez różnorodne próby przeprowadzone w celu potwierdzenia odporności poliuretanu na ogień.

Poza tym, bezpieczeństwo poliuretanu na wypadek pożaru zostało sprawdzone w różnych koniunkturach w zakresie budownictwa.

Zarówno w wewnętrznej izolacji ścian systemem izolującym z laminowanej płyty gipsowej, jak i w zewnętrznej izolacji ścian SATE lub w izolacji pokrycia dachowego pod bitumicznymi membranami uszczelniającymi, produkty z poliuretanu wykazały się bardzo zbliżonym zachowaniem do innych materiałów o wyższej klasyfikacji w Euroclases.

Konkretnie, przy porównaniu reakcji płyt z poliuretanu (PU) i płyt z wełny mineralnej (MW), nie znaleziono różnic w zachowaniu w kontakcie z ogniem. W związku z tym, można stwierdzić, że użycie systemów poliuretanowych do izolacji budynku jest bezpieczne i wydajne, również jeśli chodzi o reakcję na ogień.

 

Nueva llamada a la acción

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Panele Sandwich PUR/PIR Różnice

Produkcja paneli Sandwich ze sztywnej pianki Poliuretanowej stała się fundamentalnym narzędziem w uzyskiwaniu systemów budowlanych o wysokiej wydajności.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción
Nowa strona internetowa

ZAPISZ SIĘ DO BLOGU