Reakcja na ogień w docelowej fazie użytkowej. Porównanie rozwiązań konstrukcyjnych z poliuretanu (PU) i wełny mineralnej (MW)

Organizacja ANPE przeprowadziła badania na temat reakcji na ogień w docelowych warunkach użytkowych różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

resistencia-poliuretano-fuego

ANPE jest włoskim stowarzyszeniem producentów sztywnej pianki poliuretanowej. Badań dokonano w LS Fire Testing Institute, a montaż systemów konstrukcyjnych przeprowadzono zgodnie z zaleceniami załączonymi w dokumentacji technicznej producentów.

Elementy konstrukcyjne obecne przy montażu były następujące:

 • Płyta izolacyjna: Izolacja wewnętrzna fasady za pomocą systemów izolacyjnych z laminowanej płyty kartonowo-gipsowej.
 • Fasada SATE: Izolacja fasad z zewnątrz SATE lub po angielsku ETICS (External thermal Insulating Composite Systems).
 • Pokrycie dachowe: Izolacja pokrycia dachowego pod uszczelniającymi membranami bitumicznymi.

Podczas badania porównawczego przeanalizowano dwa rodzaje produktów, płyty z poliuretanu (PU) oraz płyty z wełny mineralnej (MW).

Głównym wnioskiem jest brak różnic w reakcji na ogień w docelowych warunkach użytkowych porównywanych systemów, mimo różnych klasyfikacji euroclase produktów izolacyjnych analizowanych oddzielnie.

Poniżej przedstawiamy krótki opis przeprowadzonych testów oraz konkretne wnioski dla każdego z przypadków.

 

Płyta izolacyjna (system izolacji za pomocą laminowanej płyty kartonowo-gipsowej)

Metodą testowania jest Room Corner Test – RCT (ISO 9705) mający na celu ocenę reakcji na ogień w ostatecznych warunkach użytkowych. Test RCT ocenia reakcję na ogień systemów konstrukcyjnych w fazie początkowej i rosnącego pożaru, aż do osiągnięcia fazy całkiem rozwiniętego pożaru.

Próbką w teście jest system złożony z laminowanej płyty kartonowo-gipsowej z izolacją termiczną ulokowaną na części niewystawionej na ogień. Porównywane materiały izolujące termicznie to:

 

Płyta poliuretanowa (PU)

Panel z wełny mineralnej (MW)

Pokrycie

Włókno szklane po obu stronach

Bez pokrycia

Grubość

80 mm  (70 mm PU + 10 mm PYL)

110 mm (100 mm MW+10 mm PYL)

Opór Cieplny

2,5 m2K/W

2,95 m2K/W

Euroclase

B-s1,d0

A2-s1,d0

Przewodnictwo

0,026 W/mK

0,036 W/mK

 

Różnica w grubościach jest wyjaśniona tym, że oba systemy muszą spełnić ten sam wymóg ochrony termicznej fasady. Ponieważ płyta poliuretanowa ma większą zdolność izolacyjną, potrzebna grubość jest mniejsza.

Podczas testu, zarówno uwolnione ciepło i ilość wydzielonych dymów, jak i szkody wywołane w próbkach materiałów są praktycznie jednakowe w przypadku obu systemów. W żadnym przypadku nie doszło do poziomu flashover.

Można dojść do wniosku, że oba testowane systemy wykazują podobne rezultaty, mimo różnej klasyfikacji oddzielnych produktów izolujących.

Filmy: Reakcja na ogien poliuretanu w stosunku do welny mineralnej

 

Fasada z izolacją od zewnątrz (SATE)

Test SATE to metoda eksperymentalna symulująca scenerię pożaru z pojemnikiem na śmieci lub samochodem stojącym przy fasadzie.

Montaż systemu SATE składa się z warstw zwyczajowych: produkt klejący, produkty izolujące termicznie, podstawowa zaprawa, zbrojenie i zaprawa wykończeniowa.

Produkty izolujące termicznie opisane są w następującej tabelce:

 

Płyta z poliuretanu (PU)

Panel z wełny mineralnej (MW)

Pokrycie

Włókno szklane po obu stronach

Bez pokrycia

Grubość

100 mm

140 mm

Opór Cieplny

3,85 m2K/W

3,85 m2K/W

Euroclase

Poliuretan (PU) E

System SATE (PU) : B-s1,d0

Wełna Mineralna (MW): A1

System SATE (MW): A1

Przewodnictwo

0,026 W/mK

0,036 W/mK

 

Różnica w grubościach jest wyjaśniona tym, że oba systemy muszą spełnić ten sam wymóg ochrony termicznej fasady. Ponieważ płyta poliuretanowa ma większą zdolność izolacyjną, potrzebna grubość jest mniejsza.

Głównym wnioskiem jaki się nasuwa jest to, że oba systemy SATE bardzo podobnie reagują na ogień, mimo że produkty izolujące osobno są różnie sklasyfikowane. Oba zmontowane systemy zachowują swoją integralność aż do zakończenia testu, bez zauważalnych zmian w parametrach ocenionych podczas testu.

 

Pokrycie dachowe uszczelnione na bazie membrany bitumicznej

Zastosowana metoda podczas testowania to CEN/TS 1187 Test 2, która polega na ocenie rozprzestrzeniania się ognia z zewnątrz na pokryciu dachowym.

 Membranę bitumiczną o grubości 2 mm nakłada się na produkty izolujące, zdefiniowane poniżej:

 

Płyta z poliuretanu (PU)

Panel z wełny mineralnej (MW)

Pokrycie

Włókno szklane z jednej strony

Bez pokrycia

Grubość

70 mm

100 mm

Opór Cieplny

2,5 m2K/W

2,75 m2K/W

Euroclase

B-s1,d0

A1

Przewodnictwo

0,028 W/mK

0,036 W/mK

 

Różnica w grubościach jest wyjaśniona tym, że oba systemy muszą spełnić ten sam wymóg ochrony termicznej pokrycia dachowego. Ponieważ płyta poliuretanowa ma większą zdolność izolacyjną, potrzebna grubość jest mniejsza.

Wyniki testów prowadzą do następujących wniosków:

Produkt z poliuretanu (PU) się zwęgla co nie dopuszcza do dalszego rozprzestrzeniania się płomieni, ograniczając szkody w membranie i w ten sposób uzyskując klasyfikację Broof (t2).

Z drugiej strony, produkt z wełny mineralnej (MW) nie ogranicza rozprzestrzeniania się płomieni i nie przechodzi pomyślnie testu, uzyskując klasyfikację Froof (t2). Indywidualna klasyfikacja produktu z wełny mineralnej (A1) nie wyklucza negatywnej reakcji na ogień w końcowych warunkach użytkowania.

 

Chcesz obejrzeć trzy filmy obrazujące testy ANPE i PU Europe porównujące reakcję na ogień poliuretanu oraz włókna mineralnego? Pobierz je teraz.

Filmy: Reakcja na ogien poliuretanu w stosunku do welny mineralnej

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  Nueva llamada a la acción
  Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego Poliuretan Spray S-403 HFO Urespray P-500
  Nowa strona internetowa - Dowiedz sie wiecej!

  ZAPISZ SIĘ DO BLOGU