Izolacja z poliuretanu o niskiej gęstości Poliuretan Spray S-OC-010

Systemy poliuretanowe o niskiej gęstości są wskazane do ulepszenia izolacji termo akustycznej mieszkań. Warto podkreślić liczne zalety ich stosowania, jak tłumienie mostków cieplnych, dobra przyczepność do podłoża i łatwość transportu, bez konieczności przewożenia ani przechowywania produktów o dużych rozmiarach, jak w przypadku innych materiałów izolujących.

Poliuretan Spray S-OC-010 firmy Synthesia Internacional to system poliuretanowy projektowany wskazany do ulepszenia izolacji termo akustycznej co do hałasu w powietrzu w przegrodach budynków, zarówno w ścianach oddzielających sąsiadów, jak i w fasadach zewnętrznych.

Poliuretano de baja densidad Poliuretan Spray S-OC-010 1

 

System poliuretanowy Poliuretan Spray S-OC-010

Poliuretan Spray S-OC-010 to system poliuretanowy termo akustyczny z dwóch składników: polio i izocyjanian. System ten nakłada się przez projekcję “in situ”, otrzymując piankę o otwartych komorach oraz niskiej gęstości (9-11 g/l) i dobrych właściwościach pochłaniania dźwięków. System Poliuretan Spray S-OC-010 nie zawiera środków spieniających, które uszkadzają warstwę ozonową. 

Charakterystyka

Gęstość pozorna

10±1 g/l

Gęstość pozorna zaaplikowana

10±1 kg/m3

Zawartość komórek zamkniętych

<20%

Reakcja na ogień (60 mm)

F

Wchłanianie wody (Wp)

≤3’5 kg/m2

Współczynnik oporu pary wodnej (μ)

≥5

Absorpcja akustyczna

0,5

Oporność na przepływ powietrza r

5-6 kPa s/m2

Sztywność dynamiczna s’

4,83 MN/m3

Rezystancja termiczna i przewodność cieplna

35-300 mm: 0,036 W/mK

 Roztwory do izolacji termoakustycznej

 

Nakładanie systemu Poliuretan Spray S-OC-010

System Poliuretan Spray S-OC-010 nakłada się przez projekcję urządzeniami wysokociśnieniowymi, wyposażonymi w ogrzewanie, o stosunku mieszania 1:1 objętościowo. Jego podstawowym zastosowaniem jest poprawa izolacji termo akustycznej co do dźwięków w powietrzu w przegrodach budynków, zarówno w ścianach oddzielających sąsiadów, jak i w fasadach zewnętrznych.

Ważnym aspektem do wzięcia pod uwagę podczas jego stosowania, jest unikanie zbytniego nakładania się kolejnych warstw potrzebnych do pokrycia podłoża. W ten sposób redukuje się nieregularności na powierzchni projektowanej i można lepiej kontrolować nakładaną grubość materiału.

Zalecana temperatura początkowa węży oraz podgrzewaczy wstępnych to 50-60şC. Zalecane ciśnienie wstępne to 800-1200 psi. Zalecana temperatura minimalna podłoża podczas projekcji to 5şC, a temperatura składników to 20-30şC.

Poliuretano de baja densidad Poliuretan Spray S-OC-010 2

 

Test na reakcję na ogień Poliuretan Spray S-OC-010 

Właściwości

Euroclase

Warunki

Reakcja na ogień przy ostatecznym zastosowaniu

B s1 d0

Laminowana płyta gipsowo-kartonowa 15 mm.

Komora powietrza 15-20 mm.

 

Test na absorpcję akustyczną Poliuretan Spray S-OC-010

Określono pochłanianie dźwięku na różnych częstotliwościach produktu Poliuretan Spray S-OC-010 w komorze pogłosowej według normy UNE-EN 20354:1993. Otrzymane wyniki, oraz wartości absorpcji akustycznej pianki poliuretanowej o zamkniętych komorach do izolacji termicznej jaką jest Poliuretan S Spray, ukazuje poniższa tabela.

Częstotliwość (Hz)

Współczynnik pochłaniania dźwięku
UNE-EN 20354:1993

Poliuretan Spray S-OC-010

Poliuretan Spray

125

0,20

0,12

250

0,40

0,18

500

0,80

0,27

1.000

0,60

0,19

2.000

0,40

0,62

4.000

0,50

0,22

WRH (współczynnik redukcji hałasu)

0,50

0,32

 

Roztwory do izolacji termoakustycznej 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL