Izolacja podłóg z poliuretanu projektowanego: Phono Spray S-907

Elementy jakie należy wziąć pod uwagę przy rozwiązaniach akustycznych to górne i dolne okucia złączne, ponieważ nadają one granice danemu pomieszczeniu. Systemy z poliuretanu projektowanego to idealny materiał do izolacji elementów złącznych przegrody od dźwięków w powietrzu lub spowodowanych uderzeniem, zarówno podczas rehabilitacji budynku, jak i w nowym budownictwie.

Phono Spray S-907 firmy Synthesia Technology to projektowany system poliuretanowy wskazany do ulepszenia izolacji akustycznej budynków, przede wszystkim w stosunku do hałasu wywołanego przez uderzenia w podłogę i okucia, zgodnie z obowiązującymi przepisami co do ochrony przed hałasem.

Poliuretano proyectado para suelos Phono Spray S-907 1

 

System poliuretanowy Phono Spray S-907

Phono Spray S-907 to system poliuretanowy termoakustyczny z dwóch składników: poliol i izocyjanian, nie zawiera środków spieniających, które uszkadzają warstwę ozonową. Ten system wprowadza się poprzez projekcję “in situ” otrzymując pianki o otwartych komorach o średniej gęstości (55-65 kg/m3). Ze względu na jego porowatość i elastyczność, jest doskonałym materiałem do izolacji akustycznej dźwięków wywołanych przez uderzenie w podłogę i okucia.

Zalety użycia tego systemu są liczne, niektóre z nich to:

  • Tłumienie mostków cieplnych,
  • Dobre przyleganie do podłoża
  • Łatwość przemieszczania się, bez konieczności przenoszenia lub przechowywania dużych produktów, jak w przypadku innych materiałów izolacyjnych.

Roztwory do izolacji termoakustycznej 

Nakładanie systemu Phono Spray S-907

Ten system nakłada się przez odlewanie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych, zaopatrzonych w ogrzewanie, przy stosunku mieszania wynoszącym 1:1 objętościowo. Jego podstawowym zastosowaniem jest ulepszenie izolacji akustycznej, głównie co do hałasu wywołanego uderzeniem w przegrody poziome.

Zalecana temperatura wewnątrz węża to od 30ºC do 50ºC w zależności od warunków atmosferycznych, natomiast minimalna zalecana temperatura powierzchni podczas wstrzykiwania to 5ºC.

Przyleganie systemu Phono Spray S-907 jest znakomite w przypadku wszystkich materiałów używanych w budownictwie (beton, ceramika, tynk gipsowy, drewno, itd.) pod warunkiem, że są one czyste, suche oraz pozbawione kurzu i tłuszczu.

Poliuretano proyectado para suelos Phono Spray S-907 2

 

Testy na produkcie Phono Spray S-907

Testy na izolację akustyczną

Przeprowadzono testy na izolację akustyczną od hałasu w powietrzu według normy UNE-EN ISO 140-3:1995 oraz od hałasu wywołanego uderzeniem według normy UNE-EN ISO 140-6:1999 i UNE-EN ISO 140-8:1998 laminowanej podłogi zrobionej z moździerza, potraktowanej produktem projektowanym Phono Spray S-907 na standardowej płycie betonowej.

Element dzielący

∆L (dB)

Lnw (dB)

Rw (dBA)

Standardowa płyta Betonowa 15 cm + Phono
Spray S -907 2 cm + Moździerz 5 cm

14

60

56

 

Testy na izolację akustyczną in situ

Element dzielący

LnTw (dB)

OKUCIE + Phono Spray S-907 2 cm + Moździerz 5 cm

<65

OKUCIE + Phono Spray S-907 3 cm + Moździerz 4 cm

<65

  

Na następującym filmie możemy zobaczyć nakładanie produktu Phono Spray S-907, doskonałe rozwiązanie do izolacji podłóg i przegród zewnętrznych:

 

 

 

Roztwory do izolacji termoakustycznej

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL