Istota i typy izolacji w Passivhaus

Budynki stworzone według standardów passivhaus są zaprojektowane tak, aby mieć optymalną wydajność energetyczną. W ten sposób redukuje się zużycie energii do minimum, sięgając nawet 90% tego co potrzebuje konwencjonalny budynek. Budynki są źródłem blisko 40% emisji, które zanieczyszczają nasze miasta, w związku z czym budownictwo pasywne jest bardzo pozytywnym dodatkiem do zrównoważonego rozwoju środowisk miejskich. 

 

38 - Importancia del aislamiento en Passivhaus y tipos 01

Elementy budowlane, które należy odizolować w passivhaus

Izolacja termiczna przegród zewnętrznych jest podstawą w każdym budynku, a tym bardziej w domach pasywnych. Nieprzepuszczalność powietrza wewnątrz wścian, podłóg, stropów, dachów jest kluczowa do zdefiniowania izolacji w passivhaus. Do jej zmierzenia wykonuje się test Blower door, który oblicza liczbę wymian powietrza w ciągu godziny wynikających z niepożądanych filtracji do wewnątrz. Wykonuje się go kiedy wszystkie naturalne wejścia powietrza do budynku zostaną uszczelnione, z wyjątkiem jednego, gdzie umieszcza się wentylator.

 

Słabym punktem w izolacji przegrody zewnętrznej budynków jest zazwyczaj stolarka okienna, dlatego też w passivhaus bardzo ważne jest wybranie drzwi i okien o doskonałych właściwościach i ich prawidłowa instalacja. Poliuretan może być stosowany do wzmocnienia stolarki certyfikowanej dla passivhaus, w ten sposób zapewniając jej szczelność.

Nueva llamada a la acción

 

Z drugiej strony, złącza, rogi, styki elementów kontrukcyjnych elementów i przegrody wymagają szczególnej uwagi, by uniknąć mostków cieplnych. W tym celu należy połączyć poszczególne elementy konstrukcyjne nie przerywając warstwy izolującej, co może się zdarzyć w miejscach połączeń fasady i przegród między piętrami lub fasady i filarów. Brak mostków cieplnych jest podstawą nie tylko dla wydajności energetycznej, ale także dla bezpieczeństwa zdrowotnego wewnątrz budynków, ponieważ zapobiega to powstawaniu kondensacji pary wodnej oraz pleśni.

Rodzaje izolacji z poliuretanu dla passivhaus

Wydajność poliuretanu jako izolatora termicznego, jego uniwersalność, jego wytrzymałość i długowieczność sprawiają, że jest doskonałym sojusznikiem w uzyskaniu wymagającego certyfikatu passivhaus

38 - Importancia del aislamiento en Passivhaus y tipos 02

 

W związku z tym, poliuretan natryskiwany jest bardzo wydajnym systemem izolacyjnym do stosowania w przegrodach zewnętrznych, ponieważ oferuje najlepszą przenikalność cieplną na rynku. Przy natryskiwaniu pianki tworzy się ciągła warstwa, bez złącz, która pokrywa szpary i pęknięcia, przeciwdziałając w ten sposób filtracjom powietrza. Stosuje się ją zarówno do izolacji fasad od zewnątrz jak i od wewnątrz, oraz do izolacji i uszczelniania pokryć dachowych, płaskich jak i pochyłych. 

Z kolei płyty poliuretanowe są również dobrym rozwiązaniem do stosowania w pokryciach dachowych, fasadach i podłogach, tak samo jak płyty warstwowe. Są to dwa systemy izolacyjne bardzo łatwe w transporcie i instalacji ze względu na lekkość, a ponieważ dostosowują się do potrzeb każdej budowy, nie generują odpadów. Jest to bardzo ważne w zrównoważonym budownictwie, ponieważ ma też na względzie kontrolę generowania odpadów i ich właściwe gospodarowanie.

Izolacja termiczna jest podstawą w budowaniu domów pasywnych, ponieważ pomaga utrzymać komfort wewnętrzny oraz zredukować zużycie energii, natomiast kluczowy jest poprzedzający jej wykonanie etap projektu. Powinien on dostosować się zarówno do lokalizacji jak i klimatu oraz do potrzeb użytkownika, aby w ten sposób spełniać standardy passivhaus.

Nueva llamada a la acción

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL