Idealna grubość poliuretanu: warunki stosowania

Taka wysoka zdolność izolacyjna jak w przypadku poliuretanu nie jest osiągalna w budownictwie przy użyciu żadnego innego powszechnie stosowanego materiału izolacyjnego. Ta wyjątkowa właściwość ma związek ze strukturą małych komór, z której składa się pianka oraz z kompozycją gazu izolującego wewnątrz wspomnianych komór. Dzięki niskiemu przewodnictwu cieplnemu, poliuretan osiąga wartości izolacyjne termicznie wymagane przez obowiązującą normę minimalnej grubości, co pozwala na pozostawienie większej powierzchni mieszkalnej, oraz daje korzyść ekonomiczną.

Z drugiej strony, jeśli użyte zostaną grubości poliuretanu podobne do grubości innych materiałów, wyższy będzie opór cieplny oraz oszczędność energii. Przyczyni się to również do korzyści finansowej dla końcowego użytkownika.

espesor optimo del poliuretano 1

 

Opór cieplny

Używając znanej wartości przewodnictwa cieplnego, oraz znając zastosowaną grubość, można obliczyć opór cieplny za pomocą następującego wzoru.

R = e / λ

Gdzie:
R to opór cieplny, w m²·K/W
e to grubość, w mm
λ to przewodnictwo cieplne, w W/m·K 

GRUBOŚĆ (mm)

λ
0.026 (W/m·K)

λ
0.028 (W/m·K)

λ
0.030 (W/m·K)

λ
0.032 (W/m·K)

30

1,15

1,05

1,00

0,90

40

1,50

1,40

1,30

1,25

50

1,90

1,75

1,65

1,55

60

2,30

2,10

2,00

1,85

70

2,65

2,50

2,30

2,15

80

3,05

2,85

2,65

2,50

90

3,45

3,20

3,00

2,80

100

3,80

3,55

3,30

3,10

110

4,20

3,90

3,65

3,40

120

4,60

4,25

4,00

3,75

Wartość Oporu Cieplnego, w m²·K/W, w zależności od przewodnictwa cieplnego i grubości. Dla wartości pośrednich, można zastosować interpolację.

 

Grubość równoważna

Grubość równoważna materiału izolacyjnego to taka, przy której opór cieplny jest równy oporowi cieplnemu materiału izolacyjnego o znanej grubości. To znaczy, jest to grubość, przy której oba materiały mają jednakową zdolność izolującą. Aby obliczyć grubość równoważną, należy wyrównać opory cieplne obu produktów.

R = e1 / λ1 = e2 / λ2

Gdzie:
R to opór cieplny, w m²·K/W
e1 to grubość materiału 1, w mm
λ1 to przewodnictwo cieplne materiału 1, w W/m·K
e2 to grubość materiału 2, w mm
λ2 to przewodnictwo cieplne materiału 2, w W/m·K

espesor optimo del poliuretano 2

 

Pomiar grubości

Pomiar grubości podczas pracy z poliuretanem projektowanym przeprowadza się za pomocą stempla o stopniowanym zakończeniu lub podobnego narzędzia o średnicy nieprzekraczającej 2 mm. Przeprowadza się 10 pomiarów co 100 m² projektowanych, w odległości większej niż 200 mm od każdej granicy lub krawędzi. Jeśli szerokość obszaru projektowanego jest mniejsza niż 450 mm, pomiary należy przeprowadzić w odległości większej niż 100 mm od każdej granicy lub krawędzi. Grubość zainstalowanej izolacji zostanie obliczona jak średnia arytmetyczna wszystkich przeprowadzonych pomiarów.

Aby dokonać pomiaru grubości przy pracy z poliuretanem wstrzykiwanym, należy przeprowadzić 10 pomiarów co 100 m², przez otwory do wstrzykiwania, mierząc za pomocą metalowej taśmy mierniczej całkowitą głębokość otworu oraz odejmując grubość pierwszej warstwy. Średnią grubość oblicza się jak średnią arytmetyczną wszystkich przeprowadzonych pomiarów.

 

Podstawowe aspekty, o co nalezy poprosic producenta poliuretanu

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

    Pobierz katalog
    Integralna Renowacja Pokrycie dachowe budynku miejskiego  Poliuretan Spray S-403 HFO Urespray P-500

    ZAPISZ SIĘ DO BLOGU