Czym jest budownictwo zrównoważone? Trochę historii

Budownictwo zrównoważone czyli ekologiczne jest niezbędnym narzędziem w walce z kryzysem klimatycznym. Oznacza ono cały proces otrzymywania wydajnych budynków i miast szanujących środowisko naturalne. Nie należy zapominać, że to budynki są odpowiedzialne za 20 do 50% zużycia zasobów naturalnych, jak również za blisko 40% emisji w miastach.

 

Pojęcie zrównoważonego budownictwa

Ten sposób budowania polega na odpowiednim użyciu i gospodarowaniu zasobami naturalnymi i energią. Wiąże się z wyborem odpowiednich materiałów i odpowiedzialnych procesów budowlanych, ale także odnosi się do rozwoju miast, planowania i użyteczności budynków, do postępu społecznego i wykorzeniania biedy. Ma ono na względzie cały cykl żywotności budynków, od zdobywania surowców po projekt, samą konstrukcję i przetwarzanie odpadów.

 

Pobierz rozwój zrównoważony a poliuretanowa

 

Historia

Już w latach siedemdziesiątych wskazano na konsekwencje jakie ma dla planety rozwój przemysłowy. Wtedy to powstała idea „rozwoju ekologicznego”. Kryzys naftowy z roku 1973 był momentem kluczowym, od którego zaczęła się świadomość konieczności wprowadzenia modelu energetycznego. W tejże epoce również pojawiają się pierwsze krytyki systemu „używania i wyrzucania”.

Dopiero w latach osiemdziesiątych wprowadzono termin "zrównoważony rozwój”, za pośrednictwem ONZ. W roku 1987 opublikowany zostaje Raport Brundtland, w którym poruszana jest konieczność rozwoju niewpływającego na warunki życia przyszłych pokoleń. W tych latach pojawia się w Niemczech standard passivhaus, który w kolejnych latach rozprzestrzenia się po Europie i na początku stulecia dociera do Ameryki. Jego przepisy określają techniki i wymagane procesy do uzyskania produktów konstrukcyjnych aż 80% niższym zużyciu energii. W 1990 roku powstaje pierwszy dom pasywny w Darmstadt, w Niemczech.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych stale inwestuje się w I+D aby eksperymentować ze z alternatywnymi źródłami energii do palnych, nowymi materiałami i podnoszeniem wydajności energetycznej. Wraz z Protokołem z Kioto zaczyna się wiązać wzrost gospodarczy ze zrównoważonym rozwojem. Między wskazówkami wyznaczonymi do tego celu znajdują się zalecenia dla sektora budowlanego, ściśle związanego z rozwojem gospodarczym.

 

 

34 - ¿Qué es la construcción sostenible Un poco de historia 02

 

 

Podstawowe zasady zrównoważonego budownictwa

Biobudownictwo, czyli tendencja do budowania Budynków o Prawie Zerowym Zużyciu Energii i architektura o ekologicznych kryteriach mają na celu wznoszenie budynków w sposób bezpieczny dla zdrowia, z materiałów ekologicznych i korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Do budowy w zrównoważony sposób kluczowe jest rozważenie redukcji zużycia energii, między innymi zaleceniami. W tym sensie, należy mieć na uwadze, zarówno w czasie trwania procesu budowlanego, jak i podczas cyklu przydatności budynku do użytkowania:

  • Wybór lokalizacji budynku według kryteriów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju.
  • Optymizację zużycia energii i materiałów, przede wszystkim wody.
  • Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami: użycie produktów możliwych do utylizacji i łatwych w obróbce.
  • Redukcję użycia energii.
  • Właściwe gospodarowanie odpadami i emisjami.
  • Stworzenie wygodnego i bezpiecznego dla zdrowia wnętrza.
  • Optymizację konserwacji.

Dla osiągnięcia wszystkich tych celów podstawą jest optymalna izolacja termiczna pozwalająca na kontrolę filtracji, jak i wyeliminowanie mostków cieplnych, kontrolowana wentylacja z odzyskaniem ciepła i uzyskanie całkowitej szczelności powietrznej.

Pobierz rozwój zrównoważony a poliuretanowa

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pobierz Poliuretan Spray S-303HFO
Pobierz katalog
Izolacia w budynkach modulowuch na bazie kontenerow morskich