Certyfikat BBA dla naszej gamy produktów izolujących pokrycia dachowe

W zeszłym tygodniu omawialiśmy certyfikaty europejskie Keymark dla systemów poliuretanowych z funkcją izolacji termicznej. W tym tygodniu poruszamy temat certyfikatu przyznanego firmie Synthesia UK przez The British Board of Agrément (BBA) dla kilku produktów. Dziś skupimy się na gamie produktów izolujących pokrycia dachowe.

bba-gama-aislamiento-cubiertas

 

Certyfikaty BBA odnoszą się do gamy produktów izolujących termicznie z poliuretanu projektowanego in-situ firmy Synthesia przeznaczonych dla pochyłych i płaskich pokryć dachowych o różnym wykończeniu, zarówno dla nowego jak i już istniejącego budynku oraz innych konstrukcji.

 

 

Co zawiera Certyfikat BBA dla pokryć dachowych?

 • Czynniki związane ze zgodnością z obowiązującymi rozporządzeniami w budownictwie.
 • Czynniki związane z dodatkowymi nieuregulowanymi informacjami.
 • Dane techniczne sprawdzone niezależnie.
 • Kryteria ewaluacyjne i badania techniczne.
 • Uwagi dotyczące projektu.
 • Instrukcję instalacji.
 • Zwyczajowy nadzór produkcji.
 • Oficjalny przegląd realizowany co trzy lata.

 

 Kluczowe czynniki podlegające ocenie

 • Zachowanie termiczne – w zależności od grubości, produkty posiadają zdeklarowane przewodnictwo cieplne pomiędzy 0.025 W/m·K i 0.027 W/m·K dla produktu Poliuretan spray RF-352d oraz pomiędzy 0.026 W/m·K i 0.028 W/m·K dla produktu Poliuretan spray S-353E.
 • Ryzyko kondensacji – produkty charakteryzują się współczynnikiem przenikalności pary wodnej o wartości 60 (oporność de 300 MN·s/g·m) dla produktu Poliuretan spray RF-352d oraz o wartości 80 (oporność 400 MN·s/g·m) dla produktu Poliuretan spray S-353E. Ryzyko kondensacji międzywarstwowej będzie zależeć od sposobu budowy każdego pokrycia dachowego i powinno zostać ocenione osobno dla każdego projektu.
 • Trwałość – produkty będą miały jednakowy okres zdatności do użytku co struktura, w której zostaną umieszczone.

 firma-bba-certificate

 

Przykłady zastosowań w konstrukcji produktów izolacyjnych Synthesia Technology do pokryć dachowych

aplicacion-constructiva-aislamiento-suelos

aislamiento-synthesia-techos-2

 

W celu otrzymania szerszych informacji możesz sprawdzić następujący dokument oficjalny, który zawiera kompletną informację o certyfikacie, łącznie z testami, procesami produkcji i wymaganiami do dostępu do użycia podczas budowy:


 

Certyfikat BBA - Izolacja Synthesia do pokryć dachowych firmy Synthesia Technology

 

 

Możesz pobrać zdjęcia rzeczywistego zastosowania poliuretanu na pokryciu dachowym lub skontaktować się z nami w celu otrzymania szerszych informacji na temat tych lub innych systemów poliuretanowych firmy Synthesia Technology.

Aplikacji poliuretanowek na dach budynku

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nowa strona internetowa - Dowiedz sie wiecej!
Pobierz katalog
Izolacia w budynkach modulowuch na bazie kontenerow morskich