Systemy poliuretanowe dla budownictwa i przemysłu

Certyfikat BBA dla naszej gamy produktów izolujących pokrycia dachowe

W zeszłym tygodniu omawialiśmy certyfikaty europejskie Keymark dla systemów poliuretanowych z funkcją izolacji termicznej. W tym tygodniu poruszamy temat certyfikatu przyznanego firmie Synthesia UK przez The British Board of Agrément (BBA) dla kilku produktów. Dziś skupimy się na gamie produktów izolujących pokrycia dachowe.

bba-gama-aislamiento-cubiertas

 

Certyfikaty BBA odnoszą się do gamy produktów izolujących termicznie z poliuretanu projektowanego in-situ firmy Synthesia przeznaczonych dla pochyłych i płaskich pokryć dachowych o różnym wykończeniu, zarówno dla nowego jak i już istniejącego budynku oraz innych konstrukcji.

 

 

Co zawiera Certyfikat BBA dla pokryć dachowych?

 • Czynniki związane ze zgodnością z obowiązującymi rozporządzeniami w budownictwie.
 • Czynniki związane z dodatkowymi nieuregulowanymi informacjami.
 • Dane techniczne sprawdzone niezależnie.
 • Kryteria ewaluacyjne i badania techniczne.
 • Uwagi dotyczące projektu.
 • Instrukcję instalacji.
 • Zwyczajowy nadzór produkcji.
 • Oficjalny przegląd realizowany co trzy lata.

 

 Kluczowe czynniki podlegające ocenie

 • Zachowanie termiczne – w zależności od grubości, produkty posiadają zdeklarowane przewodnictwo cieplne pomiędzy 0.025 W/m·K i 0.027 W/m·K dla produktu Poliuretan spray RF-352d oraz pomiędzy 0.026 W/m·K i 0.028 W/m·K dla produktu Poliuretan spray S-353E.
 • Ryzyko kondensacji – produkty charakteryzują się współczynnikiem przenikalności pary wodnej o wartości 60 (oporność de 300 MN·s/g·m) dla produktu Poliuretan spray RF-352d oraz o wartości 80 (oporność 400 MN·s/g·m) dla produktu Poliuretan spray S-353E. Ryzyko kondensacji międzywarstwowej będzie zależeć od sposobu budowy każdego pokrycia dachowego i powinno zostać ocenione osobno dla każdego projektu.
 • Trwałość – produkty będą miały jednakowy okres zdatności do użytku co struktura, w której zostaną umieszczone.

 firma-bba-certificate

 

Przykłady zastosowań w konstrukcji produktów izolacyjnych Synthesia Technology do pokryć dachowych

aplicacion-constructiva-aislamiento-suelos

aislamiento-synthesia-techos-2

 

W celu otrzymania szerszych informacji możesz sprawdzić następujący dokument oficjalny, który zawiera kompletną informację o certyfikacie, łącznie z testami, procesami produkcji i wymaganiami do dostępu do użycia podczas budowy:


 

Certyfikat BBA - Izolacja Synthesia do pokryć dachowych firmy Synthesia Technology

 

 

Możesz pobrać zdjęcia rzeczywistego zastosowania poliuretanu na pokryciu dachowym lub skontaktować się z nami w celu otrzymania szerszych informacji na temat tych lub innych systemów poliuretanowych firmy Synthesia Technology.

Aplikacji poliuretanowek na dach budynku

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

ARTYKUŁ MIESIĄCA

System poliuretanowy do uszczelniania pokryć dachowych z Europejską Oceną Techniczną

Urespray P-500 jest elastomerem poliuretanowym stosowanym do uszczelnienia i ochrony wszystkich rodzajów powierzchni. System ten posiada Europejską Ocenę Techniczną (ETE nr 16/0153).

Dowiedz się więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE