Ochrona przeciw gazowi radon w nowym budownictwie

Według obowiązujących przepisów i standardów dobrego budownictwa, projekt i budowa nowego budynku musi zapewnić użytkownikom, że nie będą narażeni na koncentracje radonu stanowiącą zagrożenie dla zdrowia.

gas-radon-edificios-obra-nueva

Aby osiągnąć ten cel powstała średnia wartość roczna stężenia radonu, ustanowiona przez Komisję Europejską: 200 Bq/m3.

Po przeanalizowaniu problematyki gazu radon i mając na uwadze najczęstsze punkty dostępu do wnętrza budynku, ustalono, że metodologia na etapie projektu powinna opierać się na trzech elementach: lokalizacja podłoża, analiza rozwiązań i opis punktów konfliktowych.

 

Rozwiązania dla problemu gazu radon w nowym budownictwie

Po lokalizacji podłoża, można zaliczyć je do konkretnej kategorii ryzyka i podjąć potrzebne działania w celu uniknięcia dostępu gazu do wnętrza budynku mieszkalnego.

Jedne z najskuteczniejszych rozwiązań według badań Instytutu Nauk Budownictwa „Eduardo Torroja” to:

  • Bariera antyradonowa pod posadzką.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją pod posadzką piwnicy i po zewnętrznej stronie muru w kontakcie z ziemią.

 

  • Bariera na płycie betonowej z wentylacją.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją na powierzchni płyty betonowej. Można wzmocnić jej działanie poprzez wentylację naturalną lub sztuczną, w zależności od warunków danego obszaru.

 

  • Wydobycie gazu radon z ziemi

W przypadku nowego budownictwa, czasami jest możliwość wydobycia gazu radon z ziemi i wypuszczenia go na powierzchnię. Należy przy tym jak najbardziej unikać kontaktu gazu z budynkiem. Mimo tego, nadal istnieje potrzeba bariery przeciw radonowi.

 

Systemy poliuretanowe zaprojektowane jako bariera antyradonowa

Najlepsze materiały do tworzenia barier antyradonowych powinny spełniać trzy warunki:

  1. Wodoszczelność. Materiały zapewniające brak przepuszczania niepożądanych gazów. W tym przypadku, radonu.
  2. Ciągłość. W celu uniknięcia punktów konfliktowych jak połączenia i konieczności uszczelniania.
  3. Dopasowalność. Materiały dopasowujące się do przylegającego terenu i wytrzymałe na ruchy mechaniczne.

W kolejnym opisie konstrukcyjnym można zaobserwować jak gaz radon może przedostać się z łatwością przez bariery, które wymagają dylatacji i tworzą połączenia. Mimo tego, zaprojektowany poliuretan przedstawia się jako skuteczny system barier antyradonowych w nowym budownictwie.

 

Bariera przeciw gazowi radon firmy Synthesia Internacional

Stworzyliśmy system poliuretanowy działający jak bariera antyradonowa:

Radon

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL