Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

Według obowiązujących przepisów i dobrych praktyk budownictwa, projekt i budowa nowego budynku powinna zapewnić użytkownikom, że nie będą narażeni na koncentracje radonu stanowiącą zagrożenie dla zdrowia.

Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

Aby osiągnąć ten cel powstała średnia wartość roczna stężenia Radonu, ustanowiona przez Komisję Europejską: 200 Bq/m3.

Po przeanalizowaniu problematyki gazu i mając na uwadze najczęstsze punkty dostępu do wnętrza budynku, ustalono, że metodologia na etapie projektu powinna opierać się na trzech elementach: lokalizacja podłoża, analiza rozwiązań i opis punktów konfliktowych.

 

Chcesz dowiedziec sie wiecej o ochronie budynkow przed gazem radon? Pobierz

 

Rozwiązania problemu Radonu w nowym budownictwie

Po lokalizacji podłoża, można zaliczyć je do konkretnej kategorii ryzyka i podjąć niezbędne działania, w celu uniknięcia migracji gazu do wnętrza budynku mieszkalnego.

Jedno z najskuteczniejszych rozwiązań według badań Instytutu Nauk Budownictwa „Eduardo Torroja” to:

 • Bariera antyradonowa pod posadzką.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją pod posadzką piwnicy, po zewnętrznej stronie muru w kontakcie z ziemią.

Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

 

 • Bariera na płycie betonowej z wentylacją.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją na powierzchni płyty betonowej. Można wzmocnić jej działanie poprzez wentylację naturalną lub sztuczną, w zależności od warunków danego obszaru.

Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

 

 • Wydobycie gazu radon z ziemi

W przypadku nowego budownictwa, czasami jest możliwość wydobycia gazu radon z ziemi i wypuszczenia go na powierzchnię. Należy przy tym jak najbardziej unikać kontaktu gazu z budynkiem. Pomimo tych działań, należy pamiętać o aktualnej potrzebie wykonania bariery przeciw Radonowi.

Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

 

Systemy poliuretanowe zaprojektowane jako bariera antyradonowa

Najlepsze materiały do tworzenia barier antyradonowych powinny spełniać trzy warunki:

 1. Wodoszczelność. Materiały zapewniające brak przepuszczania niepożądanej wilgoci i gazów, w tym przypadku, radonu.
 2. Ciągłość. W celu uniknięcia punktów konfliktowych jak połączenia i konieczności uszczelniania.
 3. Dopasowalność. Materiały dopasowujące się do przylegającego terenu i wytrzymałe na ruchy mechaniczne.

W kolejnym opisie konstrukcyjnym można zaobserwować jak gaz radon może przedostać się z łatwością przez bariery, które wymagają dylatacji i tworzą połączenia. Mimo tego, aplikowany poliuretan stanowi skuteczny system barier antyradonowych w nowym budownictwie.

Ochrona przed Radonem w nowym budownictwie

 

Bariera przeciw gazowi radon firmy Synthesia Technology

Stworzyliśmy system poliuretanowy działający jak bariera antyradonowa:

Chcesz dowiedziec sie wiecej o ochronie budynkow przed gazem radon? Pobierz

 

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Equipos-de-proteccion-biológica-ventajas-del-poliuretano

Sprzęt ochrony biologicznej: zalety poliuretanu

Poliuretan jest często stosowany do produkcji sprzętu ochrony biologicznej. Jest on wytrzymałą, trwałą i bezpieczną przed niebezpiecznymi substancjami.
 
PL - SEGUIR LEYENDO

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wykonaj wyszukiwanie

  Pobierz katalog
  Nueva llamada a la acción

  ZAPISZ SIĘ DO BLOGU