Izolacja z poliuretanu odpornego na ogień Poliuretan Spray RF-351-C

Systemy poliuretanowe są bezpieczne w sytuacji pożarów, należy je sklasyfikować w zależności od ostatecznego zastosowania. Pozwala to na dostęp do wiarygodnej informacji na temat rzeczywistego zachowania tego materiału w razie pożaru. Ostateczne zastosowanie bierze pod uwagę złącza, mocowania, pokrycia i elementy ochronne, dlatego w zależności od tych czynników, mogą istnieć różne klasyfikacje dla tego samego produktu.

Poliuretano resistente fuego Poliuretan Spray RF-351-C 1

 Poliuretan Spray RF-351-C firmy Synthesia Internacional jest systemem poliuretanowym projektowanym wskazanym do ulepszenia izolacji termicznej zarówno w budynkach mieszkalnych, spełniając wymagania odpowiednich przepisów, jak i w nawach przemysłowych, statkach pomieszczeniach chłodzących.

SYSTEMY O DOSKONAŁEJ REAKCJI NA OGIEŃ

 

Poliuretan Spray RF-351-C

Poliuretan Spray RF 351-C to dwukomponentowy system poliuretanowy, poliol i izocyjanian, zawierający środki spieniające (HFC) i stworzony w celu uzyskania sztywnej piany zamkniętokomórkowej do aplikacji natryskiem metodą na miejscu budowy jako izolacja termiczna.

System Poliuretan Spray RF 351-C otrzymał certyfikat AENOR N w zakresie jakości produktu (materiały stosowane do izolacji termicznej) oraz w zakresie wykorzystania w budownictwie i reakcji na działanie  EuroClass Ds3d0.

Warto wyróżnić liczne zalety jego użycia, jak na przykład:

  • Tłumienie mostków cieplnych.
  • Dobra przyczepność do podłoża.
  • Łatwość w transportowaniu, bez konieczności przewożenia ani przechowywania produktów o dużych rozmiarach jak w przypadku innych materiałów izolacyjnych. 

Charakterystyka

Gęstość pozorna

34±3 g/l

Gęstość pozorna zaaplikowana

35-45 kg/m3

Zawartość komórek zamkniętych

≥90%

Wytrzymałość na zginanie (Odkształcenie)

2’20 kg/cm2 (15 mm)

Reakcja na ogień (60 mm)

C-s3d0

Absorpcja wody (Wp)

≤0’20 kg/m2

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

≥60

Rezystancja termiczna i przewodność cieplna

25-60 mm: 0,028 W/mK

 

Zastosowanie Poliuretan Spray RF-351-C

System Poliuretan Spray RF351-C aplikowany jest wysokociśnieniowym urządzeniem natryskowym z możliwością podgrzewania, w stosunku dozowania komponentów 1:1 objętościowo. Główne zastosowania: izolacja termiczna przegród budowlanych, budynków mieszkalnych, budynków przemysłowych, dachów, farm, statków, zbiorników, chłodni itp.

Zalecana temperatura w przewodach to 30 do 50°C, w zależności od warunków pogodowych. Minimalna zalecana temperatura podłoża podczas natryskiwania wynosi 5ºC.

Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu, aby zapewnić dobrą przyczepność pianki do podłoża. W przypadku podłoża metalowego, musi być ono wolne od tlenków i rdzy. Aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoży metalowych, zaleca się stosowanie odpowiedniego podkładu.

Wydajność piany zależy od bardzo wielu czynników, takich jak:

  • Warunki atmosferyczne: temperatura i wilgotność powietrza i powierzchni podłoża, a także inne czynniki środowiskowe (wiatr itp.)
  • Ustawienie parametrów maszyny dozującej, właściwy stosunek objętościowy komponentów.
  • Typ aplikacji: pionowa, pozioma, dachy.
  • Sposób aplikacji: grubość warstwy, aplikacja lakierów.

Poliuretano resistente fuego Poliuretan Spray RF-351-C 2

 

Reakcjana ogień Poliuretan Spray RF-351-C

Charakterystyka

Jednostka

RF-351-C

Reakcja na OGIEŃ

50 mm na 7 mm podkładzie naturvex

Klasa

M1

Odporność na ogień

Euroclass SBI

Euroclass

C-s3d0

 

 SYSTEMY O DOSKONAŁEJ REAKCJI NA OGIEŃ

ARTYKUŁ MIESIĄCA

 
Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Czy poliuretan jest bezpieczny w przypadku pożaru?

Systemy poliuretanowe są obecne w naszej codzienności pod dziesiątkami postaci. Mimo wszystko, pojawiają się wciąż głosy kwestionujące zachowanie tego materiału izolującego w styczności z ogniem.
 
Boton seguir leyendo PL

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nueva llamada a la acción
Nuevo llamado a la acción
CONTACTA CON SYNTHESIA INTERNACIONAL